تارنمای خبری امرداد
نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران

دگرگونی هموندان موقوفه‌ی گیو بررسی شد

نشست شصت‌وچهارم انجمن زرتشتیان تهران دوشنبه چهاردهم فروردین‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی در غیاب بهمن تیمساری و رستم خرمدین برگزار شد.

نشست هفتگی انجمن به موضوع گزینش هموندان جدید هیات‌امنای موقوفه‌ی رستم گیو اختصاص داشت.

افشین نمیرانیان در آغاز بخشی از وقف‌نامه‌ی موقوفه‌ی گیو را برای هموندان خواند:

«تولیت موقوفات با واقف و پس از درگذشت او با هیاتی متشکل از پنج تن است. هیات پنج نفره بدین گونه هستند: الف)بانو مروارید گیو و پس از فوت او رشید امانت و پس از او خسرو ترکی و پس از فوت هر سه تن یکی از افراد ذکور زرتشتی به انتخاب انجمن زرتشتیان تهران ب) دو تن از ارشد اولاد ذکور خانواده‌ی گیو ج) دو تن نماینده از انجمن زرتشتیان تهران اعم از کارمند انجمن یا خارج از انجمن به انتخاب انجمن مزبور.»

نمیرانیان در این باره گفت که بنابر وقف‌نامه لازم نیست که هموندان هیات امنا حتما باید عضو انجمن باشند و بهتر است که رای‌گیری کنیم که آیا از میان هموندان انجمن دو تن را برگزینیم یا افرادی را خارج از انجمن پیشنهاد دهیم.

نمیرانیان پیشنهاد داد کسانی که می‌خواهند نامزد عضویت در هیات امنا بشوند نخست باید با وقف‌نامه آشنا بشوند و این‌گونه به نظر می‌رسد که بسیاری از هموندان انجمن آگاهی کمی نسبت به این موقوفه دارند از این رو بهتر است هموندان آگاهی خود را درباره‌ی موقوفه بالا ببرند. اصراری وجود دارد که برخی از هموندان هیات امنا باقی بمانند این کار به خاطر منافع نیست بلکه به خاطر پرونده‌های حقوقی است که با دگرگونی هیات امنا باعث می‌شود که این پرونده‌ها با مشکل روبه‌رو شوند.

آرمین هورمزدی دیگر هموند انجمن بود در این باره سخن گفت او افزود: «از روزهای نخستین آغاز گردش ۴۳ بحث موقوفه‌ی رستم گیو مطرح بود و احساس شخصی من این است که اراده‌ای وجود دارد که این موضوع در این گردش مطرح و تصمیم‌گیری نشود. جامعه‌ی زرتشتی توقع دارد که انجمن در این زمینه تصمیم‌گیری کند و اینکه بلاتکلیف باشد خوب نیست.»

کامبیز میزانیان درباره‌ی گزینش افراد از خارج از انجمن گفت: «چرا انجمن را درگیر موقوفات ما کرده‌اند؟ دلیل این است که این افراد مجبور باشند تا به انجمن گزارش بدهد.»

راشین جهانگیری درباره‌ی گفته‌ی میزانیان گفت که بندی و بخشی در وقف‌نامه موقوفه نیست که اعضای انجمن زرتشتیان تهران می‌بایست گزارشی به انجمن بدهند.

رستم خسرویانی فرنشین انجمن درباره‌ی موقوفه‌ی رستم گیو گفت: «از بیرون فشاری وجود دارد که دو تن جدید وارد موقوفه شوند اگر دوستان فکر می‌کنند با افراد جدید کارها بهتر انجام می‌شود این کار را انجام می‌دهیم. اساس‌نامه‌ی موقوفه‌ی رستم آبادیان با رستم گیو تفاوت دارد چون در موقوفه‌ی آبادیان ۱۰ درصد درآمد به انجمن زرتشتیان تهران می‌رسد اعضا می‌بایست به این انجمن گزارش دهند اما در موقوفه‌ی گیو هیات امنا جدا است و می‌تواند گزارشی به انجمن ندهند. در گذشته هیچ‌یک از اعضای انجمن عضو موقوفه‌ی گیو نبودند اما شرط کردند که اگر کسی از این خانواده نبود انجمن دو تن را تعیین کند.»

خسرویانی درباره‌ی دو فردی که اکنون در هیات امنا هستند گفت که این دو تن از بیرون انجمن هستند و گروهی علیه آن‌ها جوسازی می‌کنند چون منافعشان به خطر افتاده است. او افزود: «در گردش ۴۰ فردی به هیات امنای رستم گیو رفت که عضو انجمن بود و خانه‌ی سازمانی در رستم باغ داشت.»

رستم خسرویانی موقوفه‌ی رستم گیو را تنها رستم باغ ندانست و افزود که مدرسه‌های استاد پورداوود، استاد خدابخش، شریعتی، آب‌انبار و زمین‌هایی دیگر نیز جز موقوفه هستند. خسرویانی درباره‌ی اعضای فعلی هیات امنا گفت که برادر ارباب رستم گیو، پسر هرمزدیاری، خودم(رستم خسرویانی) که به جای منشنی به عنوان اعضای ثابت هستیم و خانم پشوتنی و آقای آتشبند نیز از انجمن به هیات امنا آمدند.

او درباره‌ی کسانی که می‌خواهند نامزد شوند گفت که همه می‌توانند این کار را بکنند اما از آنجایی که پرونده‌هایی در دادگاه داریم با دگرگونی اعضا حکم تولیت جدیدی نیاز است در نتیجه باید وکالت جدید به وکیل داده شود و دوباره پرونده در دادگاه پیگیری شود. خسرویانی پرونده‌هایی که در دادگاه هست را گرفتن سند تک برگی برای آب انبار و گرفتن حکم تخلیه برای مدارس دانست.

رستم خسرویانی از دگرگونی در هیات امنای رستم گیو استقبال کرد و گفت به شوند این موقوفه تهمت‌های زیادی به من و دیگر اعضای انجمن زده می‌شود. او اضافه کرد کسی که وارد هیات امنا می‌شود باید کار کند و تنها سیاست‌گذاری نیست، خانم پشوتنی‌زاده در اداره‌های گوناگون پیگر کارها است و کسی که وارد هیات امنا می‌شود باید بدین شکل کار کند.

در ادامه‌ی نشست هموندان انجمن رای دادند تا اعضای فعلی هیات امنای موقوفه‌ی گیو دگرگون شود اما تصمیم بر این شد تا با افرادی که خواهان نامزدی هستند رایزنی شود، همچنین هموندانی نیز که خواهان ورود به هیات امنا هستند شرایط را بررسی کنند.  

سخنرانان پیش ار دستور:

بزرگمهر پرخیده:

پرخیده گفته‌های خود را با سخنان فردوسی آغاز کرد که در آن آمده بود: «اهورا اهریمن را در درون غاری می‌کند و غار را می‌پوشاند و زمانی که اهریمن نعره می‌کشد آتشفشان می‌آید و زمانی که اهریمن عصبانی می‌شود زلزله می‌آید.»

پرخیده با گفتن اینکه فردوسی زرتشتی نبوده است افزود که آرمان همه‌ی ما رسیدن به اهورامزدا و امشاسپندان است.

او از کمیسیون فرهنگی خواست تا نقدی بر شاهنامه نوشته شود و یا از کسانی خواسته شود تا این کار را انجام دهند، زیرا اهورا نقطه‌ی مقابل اهریمن نیست. او افزود که اگر در اندیشه‌های «حافظ» مطلبی برخلاف اندیشه‌های اشوزرتشت باشد چه کسی باید پاسخگو باشد؟

پرخیده در بخش دیگر سخنان خود تصویب نکردن افزایش قیمت خدمات انجمن را گامی مثبت به سوی جامعه‌ی زرتشتی دانست. او آیین‌نامه‌ی مارکار نیز خوب ارزیابی کرد و از لزوم نوشتن منشور اخلاقی برای انجمن و دیگر مکان‌ها سخن گفت.

او ضعق دیگر کمیسیون‌های انجمن را نبود رای منفی برای مصوبات گوناگون دانست و از هموندان خواست تا اگر رای منفی نسبت به تصمیمی دارند آن را در نشست انجمن نیز مطرح کنند.

خدامراد مزداپور:

گفته‌های مزداپور درباره‌ی اساس‌نامه‌ی پیشنهادی جدید انجمن بود. او گفت: «اساس‌نامه‌ی انجمن دچار نوعی بازدید یا بازخوانی می‌شود، انجمن حق دارد تا اساس‌نامه را بازخوانی کند اما در بازه‌ی زمانی ۱۰ سال برخی مواد اساس‌نامه نیاز به دگرگونی است. اگر اساس‌نامه به طور کلی بررسی شود نوعی بی‌احترامی به کسانی است که پیش از این اساس‌نامه را نوشته‌اند. اگر در بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله حتی دو ماده‌ی اساس‌نامه دگرگون می‌شود باید به گونه‌ای باشد که به آیندگان احترام گذاشته شود در غیر این صورت کسانی که این کار را می‌کنند به عقل کل تبدیل می‌شوند. باید مجمع عمومی تشکیل شود تا این کار به درستی انجام شود.»

کمیسیون فرهنگی:

این کمیسیون مصوبه‌ای نداشت اما گزارشی از اقدامات خود در نوروز ارایه کرد.

راشین جهانگیری در این‌باره گفت: «در یک ماه اخیر و پیش از نوروز کارهای خود را آغاز کردیم؛ سم‌پاشی مهدکودک پرورش انجام شده است که در آن کارمندان تالار پذیرایی کمک‌ کرده‌اند. نهال‌ها از سوی شهرداری به انجمن تحویل داده شد که از این میان بخشی از نهال‌ها به آدریان بزرگ و مارکار تهران‌پارس داده شد و بخشی نیز در آدریان تهران کاشته شد.»

جهانگیری در بخش دیگر گزارش خود به گل‌کاری آتشکده‌ی تهران و پاک‌سازی حوض آن اشاره کرد و افزود بخشی از دیوارهای آدریان نیز پس از نوروز برای پاک‌سازی بررسی می‌شوند که همه‌ی این کارها به صورت رایگان از سوی شهرداری منطقه انجام شده است.

او به پاک‌سازی آتشکده و پهن کردن سفره‌ی نوروزی در آن نیز اشاره کرد و از پریوش رشیدی و همسرش برای این کار سپاس‌داری کرد. جهانگیری از از داریوش موبد و همسرش نیز برای کمک‌هایشان در آتشکده سپاس‌گزاری کرد.

او از خشایار کاووسی، رستم خرمدین، مهسا یزدانی، سام خسروپور، آرمین هورمزدی، مهران هرمزدیاران، سهیل پشوتنی‌زاده، بهنام بخت، وفادار نوشیروان، بهرام خدادادی، ناهید استقامت، بهنام مرادیان، امید کاجیان، گشتاسب کاجیان، کانون دانشجویان زرتشتی و سازمان زنان زرتشتی برای کمک‌هایی که برای برنامه‌های نوروزی داشتند سپاس‌داری کرد.

راشین جهانگیری در بخش دیگر گزارش خود به نمایشگاهی که برای نخستین بار در آتشکده‌ی تهران برپا شده بود اشاره کرد و افزود که بیشتر این وسایل با تلاش‌های روان‌شاد پرویز فروهر جمع‌آوری شده بود و بخش دیگر آن‌ها از موزه‌ی شادروان مهرداد آبادیان بود.

جهانگیری افزود که در نظر دارند تا در برنامه‌ای از خانواده‌ی کسانی که برای جمع‌آوری آثار و وسایل تاریخی تلاش کرده‌اند سپاس‌داری شود.

افشین نمیرانیان جانشین فرنشین(:نایب رییس) انجمن زرتشتیان تهران از تلاش‌های کمیسیون فرهنگی در نوروز سپاس‌داری کرد.

کمیسیون خدمات:

این کمیسیون دو مصوبه و یک گزارش داشت.

 • با صورت هزینه‌های درمانگاه یگانگی به مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۲۴۰ ریال از تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه تا ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵ خورشیدی موافقت شد.

فرهاد کاویانی درباره‌ی بودجه‌هایی که در درمانگاه یگانگی هزینه می‌شود پرسش کرد و افزود که درآمد و هزینه برای هیات مدیره مشخص نشده است.

افشین نمیرانیان در پاسخ کاویانی گفت که بنا بود تا در دی‌ماه ۱۳۹۵ درآمد و هزینه‌ی درمانگاه مشخص و تحلیلی درباره‌ی آن انجام شود اما به دلایل فنی این کار انجام نشد. تصمیم بر این است تا این کار برای ماه‌های بهمن و اسفند انجام شود.

 • سیمان و میلگرد تا سقف ۴۰  میلیون ریال برای آرامگاه قصرفیروزه موافقت شد.

فرشاد فرهی‌فر توضیح داد که برای آرامگاه قصرفیروزه نیاز به میلگرد و سیمان برای قبرها است و باید مصوبه‌ای درباره‌ی آن گرفته شود اما بهتر است تا مسوول آرامگاه یک ماه زودتر این موضوع را اعلام کند تا بتوانیم کارهای آن را انجام دهیم.

فرهاد کاویانی نیز درباره‌ی چرخی که درگذشته را حمل می‌کند گفت که یکی از چرخ‌های آن شکسته است که شایسته‌ی جامعه‌ی زرتشتی نیست.

مهران هرمزدیاران از هموندان انجمن خواست تا بازدیدی از آرامگاه قصرفیروزه داشته باشند به گفته‌ی او نخاله‌ها همچنان در آرامگاه است و درختان نیز در حال خشک شدن است.

تاج گوهر خداداد کوچکی(خادم) از هیات‌نظارت‌ها انتقاد کرد که نظارتی به اماکن ندارند و گفت دو بانو در کمیسیون خدمات هستند و کارهای آن‌ها دشوار است.

فرهاد کاویانی درباره‌ی وضعیت شورای حل اختلاف پرسش کرد که آیا از آنجایی که تنها یک تن نام‌نویسی کرده است همان یک نام فرستاده می‌شود؟ فرهاد کاویانی تنها فردی است که برای شورای حل اختلاف زرتشتیان تهران نام‌نویسی کرده است.

فرنشین انجمن از هموندان انجمن خواست تا در برنامه‌هایی که انجمن برگزار می‌کند حضور داشته باشند.

نشست هفتگی انجمن در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه به پایان رسید.

در راستای تصمیم انجمن زرتشتیان تهران برای دگرگونی هموندان هیات‌مدیره‌ی رستم گیو آرمین هورمزدی، سخنگوی انجمن درباره‌ی این تصمیم گفت: هیات‌مدیره این دو تن را از میان هموندان هیات‌مدیره انجمن یا همکیشان برخواهند گزید. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار امرداد که آیا همکیشان می‌توانند برای هیات‌امنای موقوفه‌ی گیو داوطلب شوند، تاکید کرد: خیر نمی‌توانند و هیات‌مدیره خود این افراد را انتخاب خواهند کرد.

به نوشتار امتیاز بدهید.
7 نظرات
 1. همکیش می گوید

  بادرود فراوان خدمت جناب سرهنگ و دکتر عزیز که مدت مدیدی است کمر همت برای خدمت به جامعه زرتشتی بسته اند جناب خسرویانی بنده عاجزانه از شما خواهش میکنم که انجام بعضی کارهای خیر را به دیگر افراد هم واگذار کنید شما در انجمن زحمات بی شایبه ای کشیده اید لطفا دست از سر موقوفات رستم گیو بردارید خودتان بهتر از همه میدانید بعد از روی کار امدن شما حتی اجاره نامه ها هم را به میل خود تغییر دادید خانه ها را یکی پس از دیگری حکم به تخلیه گرفتید و اکنون بعد از هزینه های هنگفت برای باسازی میخواهید با اجاره های انچنانی به همکیشان اجاره بدهید که بعلت عدم توانایی همکیشان در پرداخت اجاره بها هم اکنون خالی از سکنه افتاده اند نگذارید موقوفات مردم که با نیت خیر از خود بجا گذاشته اند بخاطر دلسوزی شما اینگونه شوداینها برای همکیشانی وقف شده که از نظر مالی مثل من وشما نیستند در ضمن شما در تمام مراحلی که کار رابه وکلا سپرده اید موفق عمل کرده اید با هزینه اندک بمانند زمینهای مارکار در یزدپس نگران این پرونده ها هم نباشید چون شما فقط در زمینه فشار بر روی همکیشان تخصص دارید نه در حوزه های خارج از همکیش

 2. بهروز جمشیدیان می گوید

  بادرود و تایید سخنان جناب اقای مزداپور در خصوص تغییرات کلی اساسنامه پیشین که بازهم بنده با توضیحات اقای نمیرانیان در جلسات قبل توجیه نشدم چرا کل اساسنامه باید تغییر کند و نه بندهایی که ناقص یا دردسرافرین در زمان حال میباشد… از مهم ترین بندهای اساسنامه جدید که توضیحی داده نشده زمان فترت میباشد که به نظربنده بدترین و سیاه ترین دوره در هر گردشی میتواند باشد و باید به گونه ای پیش بینی شود که گردش انجمن به دوران فترت نرود زیرا میشود تصمیمات خطرناک و پرشتابی با 4نفر گرفت که با روح انجمن 21 نفره در تضاد کامل میباشد. انجام انتخابات بموقع قبل از پایان گردش و یا ادامه دوران هموندی اعضا تا تایید انتخابات جدید همانند شرکتهای سهامی از راهکارهای جلوگیری از رفتن به دوران فترت خواهد بود.. باآرزوی پیروزی راستی و درستی بر ناپاکی و پلشتی . شاد و به کامه باشید.

 3. همکیش می گوید

  خود دکتر خسرویانی با این همه مشغله و مسئولیت چگونه میتواند در همه موقوفه ها وقت بگذارد. اولین قدم جایگزینی ریاست انجمن در موقوفه گیو است با بتواند به کارهای اصلی ریاست برسد.

 4. همکیش می گوید

  با تشکر از آقای میزانیان، آقای هورمزدی و آقای مزداپور که تلاش در روشنگری مسایل موقوفات واساسنامه دارند. موفق باشید.

 5. همکیش می گوید

  اموال وقفی ای که نیت وقف کننده اش که سودرسانی است مورد توجه قرار نگیرد بدل می شود به اموال غصبی که انجمن های تهران یزد در چنگ گرفته اند! می دانید چه تعداد ملک وقفی داریم؟؟ چرا گزارش نمی دهید؟می ترسید مردم برای حقشان مراجعه کنند؟؟آقایان قدرت پس گرفتن و دفاع از سایر اموال عمومی و خصوصی که به تاراج می رود ندارند و تنها کرسی های ریاست و وکالت و صدارت را بری عمرسوزی تصرف کرده اند!باید جواب پس بدهید!

 6. رستمی می گوید

  با تشکر از دکتر خسرویانی و اعضای دیگر موقوفه ارباب رستم التماس میکنم افراد جای خود را به نیروهای تازه نفس بدهند تا کمی تغییرات امید را در جامعه زنده کند.

 7. يك همكيش می گوید

  جالب است به ياد بياوريم كه آقاي خدامراد مزداپور نفر پنجم منتخب اين دوره بود كه با نظر وزرات محترم كشور به هيات مديره راه نيافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید