تارنمای خبری امرداد

هنر و زبان پیش از اسلام

نشست ویژه‌ی «نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام» از سوی پژوهشکده هنر و با همکاری معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار شد.

در این نشست که به کوشش کمیته‌ی هنر ایران پیش از اسلامِ پژوهشکده هنر و با همکاری معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار شد، «احمد پاکتچی»، دین‌شناس، زبان‌شناس تاریخی و هموند هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، «علیرضا اسماعیل‌پور» پژوهش‌گر حوزه‌ی ایران باستان، «ندا اخوان اقدم» هموند هیات علمی و فرنشین کمیته‌ی هنر پیش از اسلام پژوهشکده هنر و «عباس حسینی» پژوهش‌گر و هموند هیات علمی دانشگاه زنجان از زوایای گوناگون به بررسی نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام  و گویایی و روشنی تصاویر نسبت به کتیبه‌های برجای مانده از این دوران پرداختند.

این نشست سه‌شنبه 26 اردی‌بهشت‌ماه 1396 ساعت 15 در فرهنگستان هنر برگزار شد.

مجری نشست علمی بخش اول

نفر وسط: عبدالمجید ارفعی، استاد یرجسته خط و زبانهای باستانی

 

مجری نشست علمی بخش دوم

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید