تارنمای خبری امرداد

برگزاری گهنبار آغاز زمستان به کوشش دانشجویان زرتشتی

پوستر گهنبار ایاسرمدانشجویان زرتشتی تهران در به جای آوردن آیین نیاکانی خود همازور می‌شوند.

آیین گهنبار چَهره‌ی اَیاسَرِم در روز آدینه، ۲۱ مهرماه ۱۳۹۶ خورشیدی از ساعت ۱۸ به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌شود.

تالار لعل نوذر جمشیدیان (کانون دانشجویان زرتشتی) جایگاه برگزاری این آیین است.

گهنبارها آیین‌هایی در پیوند با کشاورزی، دامداری و زندگی کشاورزی هستند. گهنبار در آغاز جشن کشاورزی بوده‌ است. هر کدام از گهنبارها، برابر با زمانی هستند که دگرگونی‌های بنیادین برای کشاورزان رخ می‌دهد و این دگرگونی‌ها با خود جشن و شادی می‌آورد.

ایاسرم‌گاه، چَهره‌ی چهارم از گهنبارها است و به چم آغاز سرما است. این جشن برای آغاز زمستان پنج ماهه برپا می‌شود که هنگامه‌ی این گهنبار برپایه‌ی گاه‌شمار زرتشتی از روز اشتاد ایزد تا روز انارم ایزد و مهرماه ادامه دارد که برابر با ۲۰ تا ۲۴ مهرماه خورشیدی است.

بنابر باورهای اساطیری زرتشتیان، ایاسرم‌گاه زمان آفریده شدن گیاهان است، از این رو در سفره‌ی گهنبار به نشانه‌ی آفرینش گیاه، گیاه سبز می‌گذارند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید