لوگو امرداد
با کوشش نیک‌اندیش شهریار جویبان‌پور

خانه‌ وقفی کیانی‌پور پس از نوسازی تحویل انجمن زرتشتیان تهران شد

شهریار اردشیر جویبان‌پور، دهشمند سازنده‌ی خانه‌ی وقفی کیانی‌پور خلیل‌آباد، ساختمان نوسازی شده و آماده‌ی بهره‌برداری را به فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران تحویل داد.
ساختمان وقفی کیانی‌پور در دو طبقه به شوند فرسودگی و غیرقابل سکونت بودن آن، برای گرفتن مجوز فروش در دستور نشست مجمع همگانی گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران قرار گرفت. شهریار جویبان‌پور، نیک‌اندیش دهشمند، در آن مجمع تخریب و بازسازی خانه‌ی کیانی‌پور شامل پرداخت هزینه‌ی تراکم و ساخت بنا را متعهد شد و مجمع رای به فروش خانه‌ی کیانی‌پور نداد. با توجه به تورم اقتصادی پیش آمده پس از تشکیل مجمع و افزایش هزینه‌‌های ساخت و افزودن تراکم تبدیل به احسن دو طبقه مسکونی به چهار طبقه، شهریار جویبان‌پور پایبند به تعهد، همه‌ی مخارج را پرداخت کرده است. پس از گذشت نزدیک به سه سال از تشکیل مجمع، ساختمان با زیربنا ۴۷۵/۴۰ مترمربع مجهز به آسانسور نوسازی و آماده‌ی بهره‌برداری برای همکیشان شده است. شهریار جویبان‌پور، ساختمان تکمیل شده را روز ورهرام ایزد و تیرماه زرتشتی برابر با 17 تیرماه 1399 خورشیدی در حضور اسفندیار خسروی، فرنشین هیات‌رییسه مجمع همگانی 10 آذرماه 1396 خورشیدی، خدامراد مزداپور و سهراب سلامتی، هموندان هیات رییسه‌ی مجمع یاد شده، کورش ساسانی، فرنشین کمیسیون موقوفات گردش 43 و 44، ساسان نیکنام هموند کمیسیون موقوفات گردش 44، فرشاد فرهی‌فر، هموند کمیسیون ساختمان گردش 43 و 44، اردشیر دانشمند مهندس ناظر ساخت و فرشوشتر ماوندادی به افشین نمیرانیان، فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران، تحویل داد. کمیسیون ساختمان انجمن زرتشتیان تهران با فرنشینی بهمن تیمساری بر اجرای کار نظارت داشت. شهریار اردشیر جویبان‌پور با تنظیم نیت‌نامه خواندن گهنبار به نامگانه، چگونگی اجاره ملک و تقسیم درآمد حاصل از اجاره بها و محل هزینه‌کرد آن را اعلام و از انجمن زرتشتیان تهران اجرای نیت‌نامه را درخواست کرد. رونوشت نیت‌نامه برای بازتاب در اختیار امرداد گذاشته شده است که در ادامه می‌خوانید:

به خشنودی اهورامزدا
انجمن محترم زرتشتیان تهران
اینجانب شهریار اردشیر خداداد جویبان‌پور، سازنده‌ی خانه‌ی بهرام شهریار کیانی‌پور خلیل‌آباد، به نشانی خیابان لبافی‌نژاد، خیابان دانشگاه، کوچه شهید پرویز رستمی پلاک ۳۴ همانگونه که در مجمع همگانی سالیانه‌ انجمن زرتشتیان تهران به تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی متعهد شده بودم و تنظیم قرارداد شد، ساختمان یاد شده در دوطبقه که بیش از ۵۰ سال از ساخت آن می‌گذشت و قابل سکونت نبود را پس از تخریب و نوسازی در ۴ طبقه‌ی مسکونی دو خوابه با تمام امکانات رفاهی و یک طبقه پیلوت مشتمل بر چهار پارکینگ و یک دستگاه آسانسور طبق پروانه ساخت احداث کرده و در تابستان ۱۳۹۹ خورشیدی به انجمن زرتشتیان تهران تحویل نمودم.
نوسازی ساختمان از یک سال پایانی گردش ۴۳ انجمن زرتشتیان تهران آغاز شد و تابستان سال دوم گردش ۴۴ در سال ۱۳۹۹ خورشیدی به اتمام رسید. هزینه‌ی ساخت شامل پرداخت تراکم و ساخت بنا به شرح زیر تامین شده است:
۱-یک‌چهارم هزینه ساخت را بانو سیما خدادادی مبارکه، همسر اینجانب شهریار اردشیر جویبانپور پرداخت کرده است.
۲- یک‌چهارم هزینه‌ی ساخت را شهریار جویبان‌پور (سازنده) پرداخت کرده است.
۳- یک‌دوم هزینه‌ی ساخت از محل فروش زمین مهربان خدادادی اهرستانی پرداخت شده است. (زمین فوق دارای گهنبار بوده و دهم اردیبهشت‌ماه هر سال از درآمد این زمین گهنبار خوانده می‌شده است).
عرصه‌ی ملک از دهش بهرام شهریار کیانی‌پور خلیل‌آبادی در سند ۱۳۱/۵۰ مترمربع ثبت شده بود که پس از کسب جواز با اعمال اصلاحیه شهرداری ۱۱۶/۶۰ مترمربع به ثبت رسید. سنگ‌نبشته‌ی عرصه‌ی (زمین) خانه‌ی کیانی‌پور خلیل‌آباد به نامگانه‌ی بهرام، بانو، پریدخت و بابک بر سردر ساختمان نصب شده است.
اعیانی ساختمان نوساز مشتمل بر چهار طبقه با مساحت کل ۴۷۵/۴۰ مترمربع بنا شده است.
*هر طبقه از اعیانی ساختمان که توسط اینجانب شهریار جویبان‌پور ساخته شده به نامگانه به شرح زیر نامگذاری شده است:
– طبقه اول به نامگانه اردشیر خداداد جویبانپور و دولت تیرانداز دهموبدی
– طبقه دوم به نامگانه فریدون خدادادی مبارکه و مروارید تیرانداز دهموبدی (پدر و مادر همسرم)
– طبقه سوم به نامگانه مهربان خدادادی اهرستانی و همسرش بانو
– طبقه چهارم به نامگانه روانشاد رستم دینیار مهرافزا، معلم زحمتکش دبستان جاماسبی اهرستان و برادر ناکامش کیخسرو دینیار، نامدار به کیخسرو عمو مریم‌آبادی یزد
– هزینه‌ی تجهیز آسانسور برای شادی روان مادربزرگ‌های اینجانب به نامگانه ماه‌ پایه جمشید و ماه پرویز اردشیر دهش شده است.
از انجمن زرتشتیان تهران درخواست می‌شود نیت‌نامه‌ی اینجانب شهریار اردشیر جویبان‌پور درباره‌ی خواندن گهنبار، چگونگی اجاره ملک و تقسیم درآمد حاصل از اجاره بها و محل هزینه‌کرد آن مطابق با شرایطی که اعلام می‌کنم، اجرا کند.

* به نامگانه‌ی هماروانان گهنبار در ساختمان خوانده شود.
-۲۵درصد از مبلغ اجاره‌بها برای گهنبارخوانی در نظر گرفته شده است. این بخش از منبع درآمد همه ساله در روز خیر ایزد برابر با دهم اردیبهشت‌ماه اولین روز از چهره‌ی میدیوزرم‌گاه، صرف هزینه‌ی گهنبارخوانی به نامگانه‌ی هماروانان شود:
۱- ماه پایه جمشید
۲- ماه پرویز اردشیر
۳- اردشیر خداداد جویبانپور
۴- دولت تیرانداز دهموبدی
۵- فریدون اردشیر خدادادی مبارکه
۶- مروارید تیرانداز دهموبدی (پس از درگذشت اضافه شود).
۷- مهربان خدادادی و همسرش بانو
۸- رستم دینیار مهرافزا
۹- کیخسرو دینیار مهرافزا
قابل ذکر است که اینجانب شهریار اردشیر جویبانپور و همسرم سیما فریدون خدادادی مبارکه در زمان زندگانی درصدی از هزینه‌ی گهنبارخوانی را پرداخت خواهیم کرد. پس از درگذشت، نام اینجانب و همسرم نیز در لیست هماروانان نوشته و به نامگانه گهنبارخوانده شود.

*شرایط ساختمان:
-ساختمان با سازه‌ی مستحکم نوسازی شده است. از تاریخ پایان کار حداقل به مدت ۱۰۰ سال ملک یاد شده فروخته نشود.
– ۲۵درصد از درآمد حاصل از اجاره بهای ملک به نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. این بخش از منبع درآمد صرف هزینه‌ی استهلاک ساختمان شود.

*شرایط بهره‌برداری از ساختمان:
-ساختمان مجهز به آسانسور مناسب برای سکونت همکیشان سالمند و یا ناتوان جسمانی است. ساختمان جهت اجاره به هر یک از همکیشان سالمند و یا ناتوان جسمانی برحسب نیازمندی آنان اولویت‌بندی و به واجدین شرایط واگذار شود.

*محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از اجاره بها به شرح زیر پرداخت شود:
۱۰-۱درصد از مبلغ اجاره به انجمن موبدان تهران پرداخت شود.
۱۰-۲درصد از مبلغ اجاره بها به نشریه‌ی هفته‌نامه‌ی امرداد پرداخت شود.
۲۵-۳ درصد از درآمد اجاره بها را انجمن زرتشتیان تهران برای مخارج نگهداری و استهلاک ساختمان هزینه کند.
۱۰-۴ درصد از مبلغ اجاره بها به سرای سالمندان زرتشتی تهران پرداخت شود.
۱۰-۵درصد از مبلغ اجاره بها به کانون دانشجویان زرتشتی پرداخت شود.
۲۵-۶ درصد از مبلغ اجاره‌بها، همه ساله دهم اردیبهشت‌ماه در اولین روز از چهره‌ی میدیوزرم‌گاه صرف هزینه‌ی گهنبارخوانی شود.
۱۰-۷ درصد از درآمد اجاره بها به سازمان زنان زرتشتی تهران پرداخت شود.

رونوشت:
-انجمن موبدان تهران
– هفته‌نامه امرداد
– سرای سالمندان زرتشتی تهران
– کانون دانشجویان زرتشتی
-سازمان زنان زرتشتی تهران
این نیت‌نامه پس از طرح در هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران نهایی خواهد شد.

1 5

کورش ساسانی، فرنشین کمیسیون موقوفات گردش 43 و 44 انجمن زرتشتیان تهران

33
روانشاد بهرام کیانی‌پور ساختمان را از سال 1375 به انجمن زرتشتیان تهران واگذار می‌کند

3 4

شهریار جویبان‌پور، سازنده خانه کیانی‌پور

4 3

5 3

6 5

7 3

8 2

9 2

10 1

11 1

12 3

اردشیر دانشمند مهندس و مجری ساخت

13 1

14 2

15 1

20 1

19 1

18 1

17 1

16 1

21 1

22 1

23 1

افشین نمیرانیان فرنشین گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران

25 1

سازنده خانه کیانی‌پور شهریار جویبان‌پور

24 1

26 1

اسفندیار خسروی، فرنشین هیات‌ریسه مجمع همگانی سال 96 گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران

27 1

فرشاد فرهی‌فر، دبیر کمیسیون ساختمان گردش 43 و 44 انجمن زرتشتیان تهران

28

29

30

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

12 پاسخ

 1. بسیار عالی برای آقای جویبان پور و همسر محترمشان عمر باعزت با تندرستی و شادکامی ارزومندم

 2. درود بر اقای جویبان پور و همسر محترمشان سیما خانم
  افرین بر پدر مادر ایشان و همسرشان که همچنین فرزندانی برای جامعه زرتشتی به یادگار گذاشته اند گروثمان نشین باشند
  برای اقای جویبان پور و خانواده ایشان سلامتی و خیر طلب میکنم

 3. با آرزوی سلامتی و دیرزیوی آقای جویبان پور و خانواده . امیدوارم انجمن به شیوه مناسب جهتاجاره منازل فوق و اجاره بها مناسب استفاده کند تا باعث ناراحتی جامعه نگردد .

 4. خجسته باد که هر چه بیشتر جایگاه اهورایی باز شود، ایران‌زمین جان و نفس تازه تری می‌گیرد.. دست و پنجه همتان سبز….. اهورا مزدا یار و یاور شما و ایران‌زمین ?????

 5. خدا خیر بده به اقای جویبان پور وخانمش ولی تخدا رو شکر چهار طبقه ساخته

  1. شما اهل عمل باش و برو ۴۰ طبقه بساز نه اینکه بشینی و فقط نظر بدی

 6. درود بر نیک اندیش هازمان فرهیخته زرتشتی جناب آقای شهریار جویبان پور و همسر گرامی شان
  من در آن مجمع همگانی افتخار هموندی هیئت رئیسه را داشتم و شاهد پافشاری ایشان در جلب نظر مجمع برای نوسازی منزل شادروان کیانی پور بودم . انجمن زرتشتیان تهران و سایر انجمن های سراسر کشور دارای املاک فرسوده بسیاری هستندکه میتوان با یاری نیک اندیشانی همچون اقای جویبان پور که در هازمان ما اندک نیز نمیباشند نسبت به بازسازی و ترمیم و نوسازی آنها اقدام کرد . اندکی پیگیری همت و عشق بیشتر نیاز دارد . شاد و به کامه باشید .

 7. همه افراد زرتشتی باید دهشمندان را الگوی خود قرار دهند و هر یک در وسع خود کمکی به جامعه بنمایند . و همچنین قدر بزرگان و خیرین خود مانند آقای جویبانپور ٫ مهندس فروغی و…. را تا هستند بدانیم

 8. بهترین درودها به اقای شهریار جویبان‌پور که با اینکار،یاد و خاطره زنده روان رستم دینیار مهرافزا، معلم زحمتکش دبستان جاماسبی اهرستان و برادر ناکامش کیخسرو دینیار، نامدار به کیخسرو عمو مریم‌آبادی را برای همیشه جاودانه کردند . ایدریاد باد سرور عمو دین مادر بهشتی روانان . سپاس و قدردانتان هستم .

 9. نیک اندیشی میان ماست نامش شهریار
  گفته و کردار او خشنودی پروردگار
  ایزد دانا نگهدارش بود
  نام نیکش تا ابد جاوید ماند یادگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-03-16
امرداد