تارنمای خبری امرداد
کتابی که از آب می‌گوید؛

«کسری از قرن خشک»

«کسری از قرن خشک» عنوان کتابی در حوزه‌ی آب، که ارزش و پیشینه‌ی فرهنگی آن را در جغرافیا و تمدن ایرانی می‌کاود. این کتاب، دومین اثر فروغ علیزاده، پژوهشگر جوان اهوازی است که دفاعیه‌ای در اعاده‌ی معنویت مفهوم آب و اعتراضی است پژوهش‌مندانه به تلقی انسان امروز از آب به‌عنوان کالایی مصرفی.
پژوهشگر، که کارشناس ارشد تاریخ است، کوشش کرده تا با سوق دادن توجه خواننده به ارزش فرهنگی و اعتقادی آب، ایشان را متوجه‌ی از دست رفتن بخش مهم و حیاتی باورهای خردمندانه‌ی ایرانی نماید و خواننده را در باره‌ی فجایع زیست‌محیطی، خشکسالی و مصرف بیش از اندازه آب، این مایع حیات‌بخش، به اندیشه وا دارد.
«کسری از قرن خشک» در یازده فصل، در کنار یک پیش‌گفتار و یک جمع‌بندی، به این موضوع‌ها می‌پردازد: آب‌و‌هوای فلات ایران؛ مهندسی آب در ایران؛ تقدس آب در آیین زرتشتی‌‌‌‌؛ آناهیتا، الاهه‌ی آب‌های روان؛ آب در ادیان؛ استوره‌های ایرانی درپیوند با آب؛ جشن‌‌‌های آب در ایران؛ بازمانده برخی آداب و رسوم مربوط به آب؛ آب در ادبیات ایران؛ واژه آب در امثال و حكم؛ و نقش آب در معماری.
«کسری از قرن خشک» (آب در فرهنگ ایرانی) ازسوی نشر شورآفرین چاپ شده است. اثر پیشین فروغ علیزاده با عنوان «زن در ایران باستان» به بررسی جایگاه ویژه‌ی زن در دوره‌های تاریخی ایران پیش از اسلام می‌پرداخت که در سال 94 ازسوی همین انتشارات به چاپ رسید.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.