تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان کرج دورواج به پیشواز گهنبار ایاثرم‌گاه می‌روند

زرتشتیان کرج همازور با موبدان یسناخوان، دورواج به پیشواز گهنبار ایاثرم گاه، چهارمین چهره از جشن سالیانه می‌روند.
انجمن زرتشتیان کرج به آگاهی رساند، پیرو «وَچَر» انجمن موبدان تهران بر پایه‌ی بایستگی رعایت نکات بهداشتی و پرهیز از گردهمایی در همه‌ی آیین‌ها، چونان چَهره‌ی گذشته، دورواج آیین گهنبار برگزار می‌شود. موبد گودرز ماوندی همازور با دیگر موبدان یسناخوان واج‌یشت گهنبار در سپیده‌دم روز اشتاد ایزد از ماه مهر در گاهشمار زرتشتی برابر با یکشنبه 20 مهرماه 1399 خورشیدی از ساعت ۵ بامداد با خواندن درون گهنبار به پیشواز این چهره از گهنبار می‌رود و با دمیدن آفتاب، گهنبار ایاثرم گاه را با نو کردن کشتی آغاز می‌کند و با خواندن اوستای۱- آفرینگان گاهنبار۲- آفرینگان دهمان۳-کرده سروش۴- همازور دهمان و برساد با آرزوی تندرستی و نیک‌فرجامی برای همگی بهدینان و نیکان و وهان ایران و هفت کشور زمین به خشنودی اهورامزدا تحویل داده و آرزوی دیرزیوی، درست‌زیوی، شادزیوی و به کامه‌زیوی برای همگان را از اورمزد توانا خواستار می‌شویم. همکیشان نیز می‌توانند در خانه‌ی خود همازور شده و کمینه یکی از بخش‌های اوستا یاد شده را همزمان با موبدان بخوانند. به امید آنکه تندرستی بر پهنه‌ی جهان و جهانیان گسترده شود.
«ایاثرم‌گاه» چهره‌ی چهارم گهنبار است. این جشن از روز اشتاد ایزد و مهرماه تا روز انارم ایزد ادامه دارد که در سالنمای رسمی کشور با ٢٠ تا ٢۴ مهرماه برابری می‌کند. ایا(ائیوی) به چم(:معنی) بر، بالا و رو است و بخش دوم به چم سرودن و خواندن است. ایاثرم به آغاز سرما اشاره دارد. در این گهنبار گیاه آفریده شده است. از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای از گیاه همیشه سبز مانند مورد می‌گذارند.

4.3/5 - (6 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید