تارنمای خبری امرداد

آیین واپسین چَهره‌ی گهنبار در کرج برگزار شد

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چَهره هَمس‌پَت مَیدیم‌گاه روز اهنود و ماه گاتابیو برابر با آدینه 25 اسفندماه  1396 خورشیدی در کرج برگزار شد.
شماری از زرتشتیان ساکن کرج برای همازوری در برگزاری واپسین گهنبار سال از ساعت 19 در تالار مهرداد خانه‌ی دولت (وابسته به انجمن کرج) گردهم آمدند. اوستا خوانی آیین گهنبار بر دوش موبدان گودرز و پریا ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی بود. همچنین موبد پریا ماوندی درباره‌ی واج یشت و آیین یسنا‌خوانی سخنرانی کرد. در پایان این آیین از باشندگان با لرک (آجیل آمیخته از چند میوه‌ی خشک) و میوه‌ی وَدرین (میوه‌ای که بر روی سفره‌ی گهنبار می‌گذارند) و سیر و سِداب و کیک و کماج پذیرایی شد.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید