تارنمای خبری امرداد

گزینش تلاشگر زرتشتی در جایگاه کشاورز برتر

تلاشگر زرتشتی در جایگاه مددکار نمونه‌ی کشاورزی، برتر شناخته شد.
کیخسرو فلفلی، در راستای به کارگیری دانش و روش‌های نوین و رهنمودهای ترویجی کشاورزی در جایگاه مددکار نمونه‌ی ترویجی برگزیده شد. وی برپایه‌ی ترویج کشت گیاهان جدید مانند کلزا و کینوا، به کارگیری و ارایه‌ی توصیه‌های فنی و کارشناسی به بهره‌برداران و برقراری ارتباط بین ترویج جهاد کشاورزی و نهادهای محلی و دیگر ویژگی‌ها، برتر شناخته شده است.
آیین سی‌ودومین دوره‌ی سپاس‌داری از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان یزد نهم بهمن‌ماه 1396 خورشیدی برگزار شد. در این دوره از 49 تلاشگر در زمینه‌ی بخش‌های گوناگون کشاورزی استان در 51 رشته سپاس‌داری شد.
نام کیخسرو فلفلی در نشریه داخلی سازمان جهاد کشاورزی با عنوان «پیام ترویجی» چاپ شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.