تارنمای خبری امرداد

برگزاری دورواج آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه در کرج

انجمن زرتشتیان کرج آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میدیاریم گاه، پنجمین چهره از جشن‌های سالیانه را بدون گردهمایی زرتشتیان برگزار کرد.

موبد گودرز ماوندی در سپیده دم چهارشنبه روز مهر ایزد و دی‌ماه برابر با 10 دی‌ماه 1399 خورشیدی در همازوری با آیین واج‌یشت گهنبار و با دمیدن آفتاب در گاه هاون آیین اوستاخوانی گهنبار میدیارم گاه، پنجمین چهره از گهنبار سال را به جا آورد. با پایداری بیماری کووید-19 گردهمایی آیینی گهنبار امکان‌پذیر نشد. همکیشان با اوستاخوانی در این هنگام، دورواج هم‌بهره‌ی آیین مینوی ‌شدند.

گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. از مهر ایزد تا ورهرام ایزد و دی‌ماه در گاهشمار زرتشتی برابر با 10 تا 14 دی‌ماه خورشیدی، روزهای برگزاری پنجمین چهره گهنبار، میدیاریم‌گاه به چم میانه‌ی زمستان بزرگ است. زرتشتیان این چهره از سال را هنگام آفرینش جانوران از سوی پروردگار می‌دانند.

فرتورها برگرفته از انجمن زرتشتیان کرج است.

1842

5/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید