تارنمای خبری امرداد

گهنبارخوانی به خجستگی جشن آذرگان در اصفهان

آدینه سوم آذرماه ۱۳۹۶ به خجستگی جشن آذرگان گهنبارخوانی در درِمهر گوهر و مهربان برگزار شد.

این گهنبارخوانی به تندرستی خانواده‌ی آتشبند نیز بود و پذیرایی از سوی این خانواده انجام شد.

فرتور رسیده است.

0114

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید