لوگو امرداد
گزارش تصویری

آیین واج‌یشت پیشواز گهنبار پایان سال در آتشکده‌ی تهران

آیین واج‌یشت گهنبار پایان سال روز اهنود و گاتابیو در آتشکده‌ی تهران بدون گردهمایی آیینی همکیشان برگزار شد.

پایداری بیماری کووید-19 و پیامدهای آن، برگزاری گردهمایی‌های آیینی را ناشدنی کرده است. پیرو وچر انجمن موبدان تهران و بایستگی دوری از گردهمایی در دوران فراگیری کرونا، موبد یسناخوان، موبد پدرام سروش‌پور بدون باشندگی همکیشان آیین واج‌یشت چَهره‌ی همس‌پت‌میدیم‌گاه، ششمین جشن گهنبار سال را در یزشن‌گاه آتشکده تهران به‌جا آورد.
در این آیین موبد یسناخوان از گاه اوشهین نیمه شب پیش از آغاز گهنبار به یسنا‌خوانی واج‌یشت می‌پردازند و بخش‌هایی از هفتادودو هات یسنا را می‌سرایند.
بامداد اهنود روز گاتابیو 3758 زرتشتی که با دوشنبه 25 اسفندماه 1399 خورشیدی برابری می‌کند، بهدینان از ساعت 5:30 با سرایش بخش‌هایی از اوستا همزمان با موبدان دورواج هم‌بهره‌ی آیین مینوی شدند. باشد که با نیایش‌های برآمده از دل، شادی اهورایی گسترده و آرامش افزون شود.
شادی اهورایی در جشن‌های زرتشتی، با نیایش اهورامزدا و بزرگداشت جلوه‌های مینوی و گیتوی آفریدگار، با دادودهش، همازوری، هبستگی به بار می‌نشیند و خویشکاری دلپذیر دینی زرتشتیان می‌شود. آیین گهنبار از جشن‌های سالیانه است که در شش هنگام یا شش چَهره و هر چهره به مدت پنج روز برگزار می‌شود. شش چهره‌ی گهنبار در باور زرتشتیان نماد آفرینش جهان و هستی از سوی پروردگار در شش گام است. زرتشتیان با برگزاری آیین واج‌یشت پیش از آغاز هر چهره‌ به پیشواز گهنبار می‌روند.

1 16 2 13 3 13 4 14 5 13

37 3 38 2

8 12 9 13 10 12 11 12 12 12 موبد پدرام سروشپور

موبد پدرام سروشپور

داریوش موبد همیار موبد واج یشت

داریوش موبد همیار موبد واج یشت

36 3

16 12 17 11 18 12

33 7

20 10

34 7

22 10

موبد پدرام سروشپور

موبد پدرام سروش‌پور

24 10

25 10

موبد پدرام سروشپور

موبد پدرام سروشپور

35 4

28 9

29 9

30 8

فرتور از همایون مهرزاد است.

2393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-01-24