لوگو امرداد
نشست صدوبیست‌وسوم انجمن زرتشتیان تهران

مارکار تهران‌پارس و هیات‌مدیره‌ی پنج نفره؛ چالش بی‌سرانجام

نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهرانانجمن زرتشتیان تهران در صد و هشتمین نشست خود به تاریخ 21 اسفندماه 1396 خورشیدی، مصوبه‌ای در راستای مدیریت بهتر مجموعه مارکار تهران‌پارس تصویب کرده بود. پس از آن آیین‌نامه‌ی داخلی از سوی کمیسیون خدمات تدوین و به هموندان هیات‌مدیره داده شد. حال آیین‌نامه‌ی داخلی پس از گذشت پنج ماه از تصویب آن مصوبه در نشست صد و بیست‌ و سوم به مشورت گذاشته شد. ولی با صرف نزدیک به دو ساعت بحث سرانجامی نداشت.

افشین نمیرانیان جانشین فرنشین گردش 43 انجمن ، از کمیسیون خدمات خواست تا  درباره‌ی کلیات مجموعه‌ی مارکار توضیح بدهد.

مهردخت شهریاری فرنشین کمیسیون خدمات، درباره‌ی نیاز انجمن به یاری مردم گفت: مجتمع مارکار تهران‌پارس مانند شهری است که با داشتن امور مختلفی مانند فرهنگی، پذیرایی، ورزشی، کتابخانه، شاه‌ورهرام ایزد و برگزاری آیین‌ها از سوی انجمن، اداره کردن این مجموعه برای هموندان انجمن سخت و دشوار است. از این رو نیاز دیدیم که از مردم به ویژه از ساکنان تهران‌پارس در اداره کردن این مجموعه یاری بخواهیم. انجمن به همکاری مردم در جاهای مختلف به ویژه مارکار تهران‌پارس نیاز دارد. بنابراین در نشست 21 اسفندماه 1396 خورشیدی پیشنهادی دادیم و تصویب شد که هیات اجرایی پنج نفره ( سه تن از هموندان هیات مدیره‌ی انجمن و دو تن از ساکنان تهران‌پارس) تشکیل شود. آیین نامه‌ی داخلی تنظیم کردیم و به هموندان انجمن دادیم تا بخوانند و به بحث و مشورت بگذاریم. در این گردش آیین‌نامه به نتیجه برسد، در غیر این صورت با آغاز گردش 44 و تا آشنا شدن هموندان جدید با امور و موضوع مصوبه، اجرای این مصوبه نزدیک به 7 یا 8 ماه به عقب خواهد افتاد.

فرشاد فرهی‌فر گفت: این مصوبه در لیست مصوبات نیامده است، ولی در پایان نشست در باره‌ی اجرای مصوبه گفت: حال که از شواهد معلوم است، این مصوبه با 9 موافق و 8 مخالف به تصویب رسیده است پس باید اجرا شود و اجرای آن هنوز عملی نشده است. هر کسی که بنا شد در هر مکانی از انجمن  کار کند باید حدی از اختیارات هم داشته باشد. از هیاتی خارج از هیات مدیره‌ی انجمن استفاده کنیم و اختیار هم به آنها بدهیم.

هیات نظارت مارکار تهران‌پارس تصویب شده است

فیروزه ماوندادی به فرهی‌فر که از نبود مصوبه سخن گفته بود، پاسخ داد: این مصوبه 21 اسفندماه 1396 خورشیدی با 9 رای موافق و 7 رای مخالف و 1 رای ممتنع تصویب شد.
ماوندادی در بخشی از سخنانش به هیات نظارت انجمن در مارکار اشاره کرد: هموندان هیات نظارت رستم خسرویانی، افشین نمیرانیان و مهردخت شهریاری هستند.

مهردخت شهریاری مصوبه‌ی نشست 21 اسفندماه را خواند: «پیرو مذاکرات جلسه‌ی قبل مجتمع فرهنگی، هنری ورزشی مارکار مطابق آیین نامه‌ای که بعدا ارایه خواهد شد توسط هیات پنج نفره اداره خواهد شد.»

تاج گوهر خداداد کوچکی (خادم)هموند هیات مدیره انجمن، از کمبودهای مجموعه‌ی مارکار گفت: مارکار مشکل و مساله‌های بی‌شماری دارد. از نحوه برگزاری عروسی شکایت دارند. کتابخانه بدون کتابدار است. آبیاری فضای سبز آنجا به درستی انجام نمی‌شود.
وی در بخشی از سخنانش به نظارت بر این مکان اشاره کرد: هیات نظارت می‌توانند افرادی باشند که از آنجا گزارش بدهند. اگر حقوق سرایدار را اضافه می‌کنید، عملکرد او را نیز سرپرستی کنید.

افشین نمیرانیان، تایید کرد که نشست صدوهفتم انجمن مصوبه‌ی کمیسیون خدمات با موضوع «مجتمع مارکار و قصر فیروزه با هیات‌مدیره مدیریت شود» در انجمن مطرح شد و در نشست صدوهشتم انجمن به تاریخ 21 اسفندماه 1396 خورشیدی تصویب شد.

در این گفت‌وگو و مشورت، تعریف ساختار و شرح وظایف هیات پنج نفره نامشخص بود. این که شرح وظایف هیات پنج نفره در چهارچوب هیات اجرایی یا هیات مدیره یا هیات امنا یا هیات عامل و یا هیات نظارت باشد، مورد بحث بود.

نقطه ضعف‌های مارکار تهران‌پارس مشخص شود

تیمساری هموند هیات مدیره‌ی انجمن، به ساختار هیات پنج نفره و تعریف‌های مختلف هیات اجرایی یا امنا و هیات مدیره اشاره کرد و گفت: به سادگی نمی‌توان ساختار هیات‌ها را تغییر داد. ما اول باید بفهمیم چه نقطه ضعف‌هایی در مارکار وجود دارد که بعضی از آنها را می‌خواهیم با ساز و کار هیات امنایی سرای سالمندان و بعضی از ضعف‌ها را با ساختار هیات‌مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ و هنر حل کنیم.
اگرهیات امنا نه به معنای قانونی آن، بلکه به معنای مورد اعتماد و معتمد باشد. در میان جامعه کسانی هستند که شاخصه‌های جامعه به شمار می‌روند و داوطلبانه تمایل دارند برامور مارکار نظارت کنند.
ساختارهای غیرانتفاعی خودجوش مردم نهاد انجمن زرتشتیان تهران با داشتن هیات مدیره‌های مختلف، تصمیم‌ها در تضاد سلیقه قرار می‌گیرند. من باید بدانم ضرورت کار بر اساس یک سری مشکلات بوده و یا براساس کارشناسی بوده که به این نتیجه رسیدیم. آیا تجربه‌ی مشابه هیات‌مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ و هنر و یا هیات‌ امنای خانه‌ی سالمندان پاسخ‌گوی مشکل‌ها است.
وی در بخشی از سخنانش به این که مصوبه را به یاد ندارد، اشاره کرد و گفت:اگر مشکلی در مصوبه باشد خود نقض مصوبه می‌کند.
وی در بخشی دیگر به تفاوت ساختار مجموعه‌ی مارکار و خانه فرهنگ و هنر اشاره کرد: مجموعه‌ی مارکار یک سازمان خدماتی است و لازمه‌ی آن تصمیم‌گیری  و اجرای به موقع است، با سازمانی مانند خانه فرهنگ و هنر که در  زمینه‌ی رشته‌های هنری با تخصص ویژه فعالیت می‌کند قابل مقایسه‌ نیست.
تیمساری به هزینه‌دار بودن مارکار تهران‌پارس اشاره کرد و گفت: همه‌ی مشکل‌ها با نبود پول پیش نمی‌آید. مدیر کارآمد می‌تواند امور مالی را مدیریت می‌کند. مارکار به مدیر توانا نیاز دارد.

هیات پنج نفره‌ی مارکار را از میان ساکنان تهران‌پارس برگزینیم

کامبیز میزانیان هموند هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران، از نقش مدیریت کارآمد در حل مشکل و مساله‌های مجموعه مارکار گفت: اگر مدیر مارکار درست مدیریت نمی‌کند اگر توانایی ندارد مدیر کارآمد جایگزین کنید. اگر بحث مالی است این هیات پنج نفره هم بودجه خواستند و انجمن گفت نمی‌دهد مشکل چگونه حل می‌شود. مشکل هیات مدیره نیست. هیات نظارت را می‌توان از ساکنان آنجا تعیین کرد تا آنها گزارش بدهند.
وی در بخشی از سخنانش به اولویت در تعیین ساختار هیات پنج نفره تاکید کرد و گفت: نخست ساختار شرح وظایف هیات پنج نفره را مشخص کنید و سپس بر اساس آن آیین‌نامه بنویسید. هر کدام از هیات‌ها آیین نامه و شرح وظایف جداگانه و ویژه‌ای دارد.

پدرام سروش‌پور، هموند هیات مدیره‌ی انجمن، پیشنهاد داد پیش از تصویب آیین‌نامه پرسشنامه میان ساکنان تهران‌پارس پخش شود تا آنها با آگاهی بیشتر مشارکت داشته باشند. هیات نظارت بر عهده انجمن باشد گروهی که از منطقه انتخاب می‌شوند هیات اجرایی باشند.

رستم خسرویانی، فرنشین گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران، به هزینه داشتن مجموعه مارکار تهران‌پارس اشاره کرد و گفت: در مارکار باید پول خرج کرد تا این مجموعه به سامان شود.این مجموعه هیات اجرایی نیاز دارد. بحث اصلی مارکار پول و بودجه است. هیاتی که پیشنهاد دادم، هیاتی باید باشد درآمدزا که در آنجا خرج کند، که بار انجمن از این نظر کم شود. هیاتی که قدرت اجرا نداشته باشد و هیاتی که از انجمن بودجه بخواهد کارآمد نیست. خانه سالمندان بانی خیر داشت، هیات امنا تعیین کرد و به آنها اختیار داد. اگر هیات نظارت قوی داشتیم بسیاری از مسیله‌ها حل می‌شود و کارآمدتر است.
 

فیروزه ماوندادی آیین‌نامه‌ی داخلی مدیریت مارکار تهران‌پارس با عنوان طرح مدیریت مجموعه‌ی تهران‌پارس را با 14 بند خواند. آرمان اجرا شدن این طرح در آغاز آیین‌نامه به شرح زیر آمده است:
«طرح مدیریت مجموعه‌ی تهران‌پارس در راستای بهره برداری مناسب‌تر و افزایش امکانات و کاهش تصدی‌گری انجمن در امور اجرایی جامعه زرتشتی پیشنهاد می‌شود.»

آیین‌نامه‌ی پیشنهادی مورد تایید قرار نگرفت و بنا شد با مشورت و پژوهش بیشتر آیین‌نامه‌ی جدید تدوین شود.

 

 جلسه کمیسیون خدمات با حضور اعضا در تاریخ 29 امردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد:

 • با فاکتور درمانگاه یگانگی جهت تعمیر اتوکلاو به مبلغ 850 هزار ریال موافقت شد.
 • با صورت هزینه های درمانگاه یگانگی از 15 تا 22 امردادماه 1397 به مبلغ 24 میلیون و 562 هزار و 500 ریال موافقت شد.
 • با تخفیف هزینه‌ی سرویس برای اعضای یک خانواده برای نفر دوم تا پنجاه درصد و تخفیف برای نفر سوم از یک خانواده به میزان 75 درصد موافقت شد.

مصوبه‌ی قبلی مربوط به فرزندان یک خانواده بود که برای سهولت استفاده‌ی معلمان از سرویس مدرسه با این متمم به اعضای یک خانواده تغییر یافت.

گزارش کمیسیون خدمات همراه با دو سپاسداری

 • از دکتر زندیان که در اردوی مارکار تهران‌پارس تعداد 60 نفر از دانش‌آموزان شرکت کننده در اردو را به صورت رایگان معاینه و ویزیت کردند، تشکر و قدردانی داریم.
 • از آقای سیروس خسرویانی که به نامگانه‌ی پدر و مادرشان اردشیر و بانو خسرویانی هزینه‌ی یک عدد پرده‌ی لوردراپه برای درمانگاه را به مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال متقبل شدند سپاسگزاری و قدردانی داریم.

کمیسیون فرهنگی با یک مصوبه و یک گزارش:

 • مبلغ 8 میلیون و 539 هزار ریال هزینه کرد کتابخانه‌‌ی یگانگی از محل تنخواه از تاریخ اول فروردین‌ماه تا 22 امردادماه 1397 مورد تایید می‌باشد.

گزارش کمیسیون فرهنگی:

 • فعالیت هیات مدیره‌ی دوره‌ی جدید خانه‌ی فرهنگ‌وهنر از نیمه‌ی امردادماه 1397 شروع شده و تا هفته‌ی آینده انتخابات داخلی آن انجام می‌شود.

کمیسیون ساختمان با سه مصوبه‌ی هزینه‌ی برآورد شده

 •  هزینه‌ی برآورد شده برای خرید لامپ برای اماکن انجمن زرتشتیان تهران تا سقف 10 میلیون ریال.
 • هزینه‌ی برآورد شده برای آماده سازی فضای اسکان دانشجویان در طبقه‌ی همکف خوابگاه دانشجویان پسران تا سقف 100 میلیون ریال.

فرشاد فرهی‌فر، هموند کمیسیون ساختمان در باره‌ی فضا سازی اسکان دانشجویان گفت: با گزارش کمیسیون خدمات مبنی بر افزایش شمار دانشجویان در سال تحصیلی جدید و کمبود فضا برای سکونت دانشجویان، کمیسیون ساختمان برای اضافه کردن فضا به خوابگاه دانشجویان بنا دارد فضایی در طبقه‌ی همکف خوابگاه را با تیغه‌چینی و بنایی به اتاق تبدیل و سکونت را برای چهار دانشجو امکان‌پذیر کند. این فضا باید تا پایان شهریورماه برای استفاده دانشجویان آماده شود.

خانم خادم مکانی آماده و ساخته شده را برای سکونت دانشجویان تازه وارد به کمیسیون خدمات پیشنهاد داد و گفت‌: خانه‌ی مهربانی متروکه و انبار شده است. آن را می‌توان به سکونت دانشجویان اختصاص داد. مکانی ساخته شده و آماده است، فقط باید تجهیز شود. باید از این مکان استفاده کرد و یا آن را اجاره داد.

مهردخت شهریاری در پاسخ به خانم خادم گفت: دانشجویان خوابگاه باید زیر نظر سرپرست خوابگاه باشند. این مکان را می‌توان برای سکونت سربازها اختصاص داد.

 • هزینه‌ی برآورد شده برای خرید آهن‌آلات برای پروژه‌ی ساختمان کیخسروی تا سقف 350 میلیون ریال.

بهمن تیمساری، فرنشین کمیسیون ساختمان در باره‌ی خرید آهن الات توضیح داد: ساختمان کیخسروی، تهرانپارس‌، سازه فلزی و سقف کامپوزیت است. میلگرد برای پوشش سقف و نبشی برای اتصالات برشی استفاده می‌شود.

کورش ساسانی، هموند کمیسیون موقوفات پرسید: کمیسیون ساختمان نزدیک به یک سال پیش مصوبه‌ای برای ساخت سرویس بهداشتی در آدریان بزرگ داشت. مصوبه اجرایی می‌شود یا خیر؟

فرشاد فرهی‌فر پاسخ داد: ساخت سرویس بهداشتی در دست اقدام است و گزارش را به کمیسیون می‌دهم همان گونه که هفته‌ی گذشته گزارش مربوط به آدریان را به کمیسیون فرهنگی دادم.

 

کمیسیون روابط عمومی با مصوب سه تعدیل هزینه‌ی سرویس:

 • این کمیسیون با افزایش تخفیف سرویس مدرسه برای دو فرزند یکی از خانواده‌های همکیش از مبلغ 12 میلیون ریال به 4 میلیون ریال موافقت می‌کند.
 • این کمیسیون با تخفیف صددرصدی سرویس مدرسه برای یک فرزند خانواده‌ی همکیش موافقت می‌کند.
 • این کمیسیون با معافیت پرداخت هزینه‌ی سرویس مدرسه برای فرزند یکی از کارمندان انجمن موافقت می‌کند.
 • مبلغ 3 میلیون و 300 هزار ریال برای شارژ سامانه‌ی پیامکی مورد تایید است.

گزارش کمیسیون روابط عمومی:

 • یک خانواده‌ی همکیش درخواست افزایش تخفیف سرویس مدرسه را برای دو فرزند خود داشتند که با بررسی صورت گرفته مورد تایید نیست.

فربد فرهی‌یزدی، بازرس سال مالی جدید انجمن زرتشتیان تهران که نخستین دوره‌ی وی در این سمت است به دو نکته اشاره کرد:

– اگر تشکیل هیات پنج نفره مصوب دارد باید اجرا شود.

-تشکیل هیات پنج نفره مانند انجمنی دیگر در میان انجمن زرتشتیان تهران است.

نشست علنی صدوبیست‌وسوم انجمن زرتشتیان تهران پس از گذشت دو ساعت و ده دقیقه گفت‌وگو پیرامون مصوبه‌ها به پایان رسید. در ادامه به پیشنهاد کمیسیون موقوفات جلسه غیرعلنی برگزار شد. در نشست صدوبیست‌وسوم نشست هفتگی انجمن، فرهاد کاویانی، راشین جهانگیری، جمشید دارابیان، جمشید گشتاسبی و فرزاد دهنوی‌زاده غایب بودند و رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران با تاخیر یک ساعت و بیست دقیقه‌ای وارد نشست شد.

 

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

 1. عضو هیات مدیره انجمن زرتشیان تهران چکونه نمی داند که زیر مجموعه انجمن زرتشتیان تهران که کتابخانه مارکار تهرانپارس است، کتابدار دارد و کتابدار آن کارشناسی ارشد کتابداری از دانشگاه سراسری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-05-02