تارنمای خبری امرداد

کودکان زرتشتی با عروسک‌ها روزی شاد را گذراندند

کودکان زرتشتی گروه سنی۳ تا ۷ سال یک روز شاد را در میان عروسک‌ها تجربه کردند.
کودکان زرتشتی از موزه عروسک‌ها بازدید کردند. آنها با شرکت در کارگاه آموزشی با فرهنگ و پوشش مردمان ایران‌ زمین و دیگر کشورهای جهان آشنا شدند. عروسک‌های گردآوری شده در این مجموعه هرکدام به‌ گونه‌ای نماد و نماینده‌ی فرهنگ کشور یا قوم خود هستند.
بازدید یک‌روزه‌ چهارشنبه 20 تیرماه 1397 خورشیدی با هماهنگی مهدکودک دکتر بهرام پرورش ( وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) برگزار شد. 

کودکان زرتشتی گروه سنی۳ تا ۷ سال یک روز شاد را در میان عروسک‌ها تجربه کردند

کودکان زرتشتی گروه سنی۳ تا ۷ سال یک روز شاد را در میان عروسک‌ها تجربه کردند

با شرکت در کارگاه آموزشی با فرهنگ و پوشش مردمان ایران‌ زمین و دیگر کشورهای جهان آشنا شدند

کودکان زرتشتی با شرکت در کارگاه آموزشی با فرهنگ و پوشش مردمان ایران‌ زمین و دیگر کشورهای جهان آشنا شدند

عروسک‌های گردآوری شده در این مجموعه هرکدام به‌ گونه‌ای نماد و نماینده‌ی فرهنگ کشور یا قوم خود هستند

عروسک‌های گردآوری شده در این مجموعه هرکدام به‌ گونه‌ای نماد و نماینده‌ی فرهنگ کشور یا قوم خود هستند

کودکان زرتشتی با پوشش مردمان دیگر کشورها آشنا شدند

کودکان زرتشتی با پوشش مردمان دیگر کشورها آشنا شدند

بازدید یک‌روزه‌ با هماهنگی مهدکودک دکتر بهرام پرورش ( وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) چهارشنبه 20 تیرماه 1397 خورشیدی برگزار شد

بازدید یک‌روزه‌ با هماهنگی مهدکودک دکتر بهرام پرورش چهارشنبه 20 تیرماه 1397 خورشیدی برگزار شد

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید