تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری از

برگزاری پیکارفوتبال‌دستی به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره

انجمن یانش وران مانتره یزد پیکارهای فوتبال‌دستی را با باشندگی 9 تیم  برگزار کرد.
پیکارهای فوتبال‌دستی با باشندگی 9 تیم در رده سنی آزاد و مختلط به کوشش انجمن یانش‌وران در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد پیگیری شد. بازی‌ها روز یکشنبه 17 تیرماه 1397 خورشیدی به صورت دو حذفی برگزار شد و دوشنبه 18 تیرماه بازیکنان برای رده‌بندی و فینال به هماورد رفتند.
دادمهر زندیان و مازیار لریان در جایگاه نخست ایستادند. شهریار کیانشاهی و آبتین سهرابی جایگاه دوم را به خود ویژه کردند و جایگاه سوم از آنِ مهران منوچهری‌ و سپند ایزدی شد.

انجمن یانش وران مانتره یزد پیکارهای فوتبال‌دستی را با باشندگی 9 تیم  برگزار کرد

انجمن یانش وران مانتره یزد پیکارهای فوتبال‌دستی را با باشندگی 9 تیم  برگزار کرد

پیکارهای فوتبال‌دستی به کوشش انجمن یانش‌وران در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد پیگیری شد

پیکارهای فوتبال‌دستی به کوشش انجمن یانش‌وران در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد پیگیری شد

بازی‌های پیکار فوتبال‌دستی روز یکشنبه 17 تیرماه 1397 خورشیدی به صورت دو حذفی برگزار شد

بازی‌های پیکار فوتبال‌دستی روز یکشنبه 17 تیرماه 1397 خورشیدی به صورت دو حذفی برگزار شد

دوشنبه 18 تیرماه بازیکنان برای رده‌بندی و فینال پیکارهای فوتبال‌دستی به هماورد رفتند

دوشنبه 18 تیرماه بازیکنان برای رده‌بندی و فینال پیکارهای فوتبال‌دستی به هماورد رفتند

شهریار کیانشاهی و آبتین سهرابی جایگاه دوم پیکار فوتبال‌دستی را به خود ویژه کردند

شهریار کیانشاهی و آبتین سهرابی جایگاه دوم پیکارهای فوتبال‌دستی را به خود ویژه کردند

جایگاه سوم پیکار فوتبال‌دستی از آنِ مهران منوچهری‌ و سپند ایزدی شد

جایگاه سوم پیکارهای فوتبال‌دستی از آنِ مهران منوچهری‌ و سپند ایزدی شد

دادمهر زندیان و مازیار لریان در جایگاه نخست پیکارهای فوتبال‌دستی ایستادند

دادمهر زندیان و مازیار لریان در جایگاه نخست پیکارهای فوتبال‌دستی ایستادند

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید