تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

گهنبار میدیوشهم‌گاه به میزبانی خانه نرگس

گهنبار میدیوشهم‌گاه آدینه، هشتم تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در دو نوبت به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد.

این گهنبار که چهره‌ی میانه‌ی تابستان بزرگ است به میزبانی خانه نرگس برگزار شد.

خواندن اوستای از سوی موبدان در آیین گهنبار

خواندن اوستای از سوی موبدان در آیین گهنبار

دستان برافراشته به ستایش پروردگار در آیین گهنبار

دستان برافراشته به ستایش پروردگار در آیین گهنبار

لرک گهنبار آمیخته‌ای از هفت میوه‌ی خشک

لرک گهنبار آمیخته‌ای از هفت میوه‌ی خشک

کوروش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

کوروش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

موبدیار سرور تاراپوروالا

موبدیار سرور تاراپوروالا

فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید