تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری از واج‌یشت گهنبار میدیوشهم

آوای اوستای گهنبار در سپیده‌دم آدینه‌ی تهران

زرتشتیان تهران پیش از سپیده‌دم آدینه در آتشکده‌ی تهران گرد هم آمدند و با خواندن بخش‌هایی از اوستا به پیشواز دومین چَهره‌ی گهنبار سال رفتند.

آیین واج‌یشت گهنبار میدیوشهم (میانه‌ی تابستان) هشتم تیرماه 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی تهران با اوستاخوانی موبدان و هم‌آوایی زرتشتیان برگزار شد.

گفتنی است که زرتشتیان پیش از سپیده‌دم نخستین روز چَهره‌ی گهنبار هم‌آوا با موبدان در آتشکده‌ی شهرشان اوستا می‌خوانند و به پیشواز گهنبار می‌روند که آن را آیین واج‌یشت خوانند.

فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید