تارنمای خبری امرداد

بیست و پنجمین جایزه ادبی به دکتر علی اشرف صادقی پیشکش شد

 بیست و پنجمین جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار یزدی برای زبان فارسی و وحدت ملی به دانشمند زبانشناس استاد دکتر علی‌اشرف صادقی پیشکش شد.
علی‌اشرف صادقی زاده‌ی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۰خورشیدی در قم است. وی زبان‌شناس ایرانی، استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تهران و هموند پیوسته‌ی  فرهنگستان زبان و ادب پارسی است. او به‌عنوان چهره‌یماندگار در حوزه‌ی ادبیات معرفی شده‌است.
یکی از سخنرانان این نشست سید مصطفی محقق داماد از متولیان بنیاد دكتر افشار بود که از زندگی‌نامه‌ی این چهره‌ی ماندگار سخن گفت. دکتر ژاله‌ی آموزگار استاد برجسته‌ی فرهنگ و زبان‌های باستانی سخنران دیگر برنامه هم از آثار این استاد ادبیات سخن راند.
این برنامه سه‌شنبه 29 خوردادماه در بنیاد موقوفه‌ی دکتر محمود افشار برگزار شد.

ورودی بنیاد ادب پارسی دکتر محمود افشار

ورودی بنیاد ادب پارسی دکتر محمود افشار

مجری نشست علی دهباشی

مجری نشست علی دهباشی

آیت الله محقق داماد زندگینامه دکتر علی اشرف صادقی را بیان کرد در کتابی که بنیاد افشار به چاپ رسانده است

 آیت الله محقق داماد زندگینامه دکتر علی اشرف صادقی را بیان کرد در کتابی که بنیاد افشار به چاپ رسانده است

 دکتر ژاله آموزگار استاد برجسته فرهنگ و زبان ایران باستان

 دکتر ژاله آموزگار استاد برجسته فرهنگ و زبان ایران باستان

کتاب زندگینامه دکتر علی اشرف صادقی

کتاب زندگینامه دکتر علی اشرف صادقی

حسن انوری نویسنده برجسته ادبیات پارسی

حسن انوری نویسنده برجسته ادبیات پارسی

چهره میانی: هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده برجسته بین المللی کودکان

چهره میانی: هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده برجسته بین المللی کودکان

دکتر امید طبیب زاده

دکتر امید طبیب زاده

چهره دوم از چپ:دکترعلی اشرف صادقی دانشمند زبان شناس

چهره دوم از چپ:دکترعلی اشرف صادقی دانشمند زبان شناس

دکتر غلامعلی  حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران

دکتر غلامعلی  حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران

چهره سمت چپ: دکتر خطیبی

ازسمت چپ:علی اشرف صادقی، حسن انوری، فتح الله مجتبایی، ژاله آموزگار، محمد افشین وفایی

ازسمت چپ:علی اشرف صادقی، حسن انوری، فتح الله مجتبایی، ژاله آموزگار، محمد افشین وفایی

اهدای فرش نفیسی با طرح بنیاد دکتر محموذ افشار

اهدای فرش نفیسی با طرح بنیاد دکتر محموذ افشار

دکترعلی اشرف صادقی دانشمند زبان شناس

دکترعلی اشرف صادقی دانشمند زبان شناس

هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده برجسته بین المللی

 هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده برجسته بین المللی کودکان

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید