تارنمای خبری امرداد

آیین پرسه همگانی در یزد به یاد نیکان درگذشته برگزار شد

 آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با ۲۹ خوردادماه در گاهشمار خورشیدی در یزد و دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار شد.
شماری از زرتشتیان یزد به یاد روان و فروهر درگذشتگان سه‌شنبه 29 خوردادماه 1397 خورشیدی از ساعت 7 تا 12 در آیین پرسه‌ی همگانی باشنده بودند. این آیین در آتش ورهرام یزد «درمهر یزد» برگزار شد.

زرتشتیان به ویژه بانوان شاخه‌هایی از برگ سبز مورد یا شمشاد به همراه می‌آورند

زرتشتیان به ویژه بانوان شاخه‌هایی از برگ سبز مورد یا شمشاد به همراه می‌آورند

آیین پرسه‌ی همگانی به یاد تازه درگذشتگان در یزد برگزار شد

آیین پرسه‌ی همگانی به یاد تازه درگذشتگان در یزد برگزار شد

بر روی سفره‌ی آیین پرسه‌ی همگانی ظرفی از مخلوط قهوه با پودر قند و اندکی پودر هل می‌گذارند  

بر روی سفره‌ی آیین پرسه‌ی همگانی ظرفی از مخلوط قهوه با پودر قند و اندکی پودر هل می‌گذارند

بوی خوش عود ، اسپند و کندر در فضای آتش ورهرام پیچید

بوی خوش عود ، اسپند و کندر در فضای آتش ورهرام پیچید

موبد کوروش نیکنام در آیین پرسه‌ی همگانی باشنده بود

موبد کوروش نیکنام در آیین پرسه‌ی همگانی باشنده بود

خانواده‌هایی که از یکسال پیش تاکنون تازه درگذشته‌ای دارند به یاد آن روانشاد در این آیین باشنده هستند

خانواده‌هایی که از یکسال پیش تاکنون تازه درگذشته‌ای دارند به یاد آن روانشاد در این آیین باشنده هستند

آشنایان و خویشان با در دست داشتن شاخه‌ی سبز گیاه «مورد» با شرکت در این آیین یاد درگذشتگان را گرامی می‌دارند

آشنایان و خویشان با در دست داشتن شاخه‌ی سبز گیاه «مورد» با شرکت در این آیین یاد درگذشتگان را گرامی می‌دارند

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114

1 نظر
  1. یک ايرانی می گوید

    زنده باشی موبد نيکنام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.