تارنمای خبری امرداد

سی‌وسه پل چشم‌ به راه روزهای پرآبی

پینه‌ی خشکسالی بر پیشانی زاینده رود زخمی است که سال‌ها بر سینه‌ی سی‌و‌سه پل  نشسته است.

زاینده رود بزرگ‌ترین رودخانه‌فلات مرکزی ایران سال‌هاست با پایین آمدن بستر رودخانه و خشکی روبه‌رو شده است و این روزها حال و روز خوبی ندارد. افزون‌بر سال‌های کم باران و برف پی‌درپی، به شوند برداشت‌های بی رویه از شاخاب‌های این رودخانه، در این حوزه‌ی آبی، یک فاجعه‌ی زیست محیطی رخ داده است. گذشته از بی‌توجهی و شوندهای طبیعی یا غیر طبیعی  که با خشک شدن این رودخانه در پیوند بوده است، هنگام آن رسیده است تا مسوولین برای بازیابی این سرشاخه‌ی زندگی راهی بیابند.  

  

فرتور از مهدی نصیری است

1919

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.