تارنمای خبری امرداد
یادداشت موبد کورش نیکنام در باره‌ی کنگره‌ی جهانی زرتشتیان استرالیا

نیم‌نگاهی برچند کنگره جهانی

موبد کورش نیکنامکنگره‌های جهانی زرتشتیان هرچهار سال یکبار در یکی از کشورها برگزار می‌شود و گروه زیادی از همکیشان سراسر دنیا درآن گردآمده به گفتگو و رایزنی می‌پردازند تا شاید اندکی از مشکل‌ها ونارسایی‌های هازمان زرتشتی در ایران وجهان را کاهش دهند وبه راهکارهایی تازه دست یابند تا مزدیسنان یا پیروان اندیشه اشوزرتشت در جهان همانند نیاکان خویش؛ دانش پرور و دانشمند، هنرمند ونام آور، پوینده وپیشرو، نیکوکار وخوشنام به سربرند وبیگمان ساختاری فراهم شود تا آموزه‌های شکوهمند اشوزرتشت را نیز بدرستی به نسل‌های پس ازخود پیشکش کند.
باوردارم کنگره های زرتشتی بایستی پیوسته در ایران برگزار شود که زادگاه اشوزرتشت وبسیاری از پیروان اوبوده است، زبان و فرهنگ اوستا ازاین سرزمین شکوفا شده واکنون نیز ترادادها(:سنت) های باستانی ایران وبسیاری از جشن ها وآیین ها همچنان به یاری زرتشتیان ساکن ایران پاسداری شده و خواهد شد. یا اینکه کنگره‌های زرتشتی در یکی از کشورهای آسیای میانه برگزار شود که هنوز رد پای فرهنگ وادبیات کهن ایرانی به یاد مانده وبه آن افتخار می کنند نه بیگانه با فرهنگ ایرانی مانند امارات عربی که چنین کنگره‌ای در دوبی برگزار شود!
به یاد دارم چند سال پیش یکی از کنگره جهانی آشوریان در ایران برگزار شد، نماینده مجلس آنان درایران مرا نیزدر روزگشایش دعوت کرده بود همه آشوریان که از کشورهای گوناگون جهان به کنگره آمده بودند با گویش ویژه‌ای سخن می‌گفتند، دریافتم که آنان درهرکشوری از دنیا زندگی کنند، زبان مادری و دینی خویش را فراموش نکرده و برای گفتگو دراینگونه نشست ها همه گفته ها را درک خواهند کرد ولی کنگره‌های زرتشتی رنگ وبوی گویش انگلیسی به لهجه هندی و گجراتی دارد که اگر هم زمان برگردان به پارسی نشود، برخی از ایرانیان در نشست‌ها به نمایشی خسته کننده دعوت شده‌اند.
گفتنی است درسال ۱۳۷۵ خورشیدی، ششمین کنگره زرتشتیان در ایران برگزار شد، هرچند سخنرانی‌ها همزمان برگردان می شد ولی اداره و سرپرستی آن کنگره نیز تا اندازه‌ای گزینشی و فرمایشی بود و آنانکه دستی بر گرمای آتش سیاست داشتند در برپایی و هدایت برنامه‌ها سهم بیشتری داشتند. به یاد دارم گزارشی انتقادی از برگزاری آن را به نام «خواب شیرین» در یکی از شماره‌های فصلنامه چیستا به نگارش آوردم که خواندنی است.
یادشان گرامی دکتر فرهنگ مهر وکسرا وفاداری نیز پس از چند سال دوری از میهن به بهانه شرکت درکنگره راهی ایران شده بودند. آیت اله هاشمی رفسنجانی رییس جمهور ایران بود و پیامش به کنگره رسید. شرکت‌کنندگان به دیدار رهبر اسلامی ایران نیز رفتند که ایشان درسخنان خود، آن جمله به یاد ماندنی را بیان کردند:
«تولد آیین زرتشت در ایران، مایه فخر و مباهات ملت ماست. زرتشتیان از جهات مختلف، پیوند ونزدیکی بیشتری با مسلمانان دارند»
قطعنامه‌ای درپایان کنگره نوشته و پیشنهاد شد تا دبیرخانه همیشگی کنگره‌های زرتشتی نیز در ایران باشد! متن از پیش نوشته این قطعنامه در نسکی به نام«سرزمین جاویدان» به یاد گارماند ولی آنچه نیازهای بیان شده آن دوران زرتشتیان درایران بود، به ندرت پی گیری وعملی شد؛ تنها یادگار مفیدی که از بند چهارم قطعنامه درباره آموزش دینی موبدان بود به من رسید، به استناد آن در دانشکده زرتشتیان هندوستان ثبت نام کرده وچند سالی به فراگیری آموزه های گاهانی وفلسفه زرتشت پرداختم.
 هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان نیزدرلندن برگزار شد، درآن روزگار خدمتگزارهمکیشان در مجلس بودم بنابراین پیام خاتمی، رییس جمهور وحداد عادل، رییس مجلس را به کنگره برده وبه گوش زرتشتیان جهان رساندم ودر بخش دیگری به نیازهای زرتشتیان جهان اشاره کردم تا دریابند درسخن دولتمردان ایرانی، زرتشتیان از جایگاه ارزشمندی برخورداریم.
 پس از اینکه زمان و چگونگی ثبت نام شرکت دریازدهمین کنگره زرتشتیان جهان در شهر پرت استرالیا را در تارنمای امرداد مشاهده کردم، دو دل بودم که با چنین کنگره هایی که بیشتر حال وهوای بازرگانی پارسیان هند را با خود دارد ودر هرسو زرتشتیان را به خود می خواند چه باید کرد تا اینکه یکی از برگزار کنندگان سفارش کرد تا برای پرورش فروزه های بینش اشوزرتشت در اندیشه جوانان نوشتاری به کنگره برسانم و اینچنین نیز پیش آمد.
باشندگی در کنگره استرالیا با نگرش به گرانی ارز برای ایرانیان و تامین هزینه های ثبت نام، هتل وهواپیما اندکی دشواربود تور گردشگری نیز پیشنهاد شده بود که هزینه دیگری داشت بنابراین نگران جوانانی شایسته در ایران شدم که جای آنان بایستی در این نشست ها پررنگ باشد ولی برای فراهم کردن هزینه برایشان دشوار بود.
دریافت ویزای استرالیا نیز داستان دیگری داشت، با پرکردن فرم های چندگانه وچند رویه اینترنتی که نیاز به تعهدهای گوناگون نیز داشت سبب شد تا برخی از خواستاران باشندگی در کنگره استرالیا از آن باز مانند. بنابراین چنانچه برگزار کنندگان کنگره تعهد گروهی به سفارت این کشورسپرده بودند شاید دریافت ویزا آسان تر شده بود.
در برنامه ارسالی نخستین روز کنگره از۹ بامداد پیش بینی شده بود ولی از ۱۴ پسین آغاز گردید، هریک کیف وکارت ورودی را دریافت کردند و با سرایش اوستا خوانی کنگره آغاز شد. جشن خوانی به شیوه موبدان پارسی هند بود وبرای نخستین بار پذیرفته بودند که بانویی موبد از ایران نیز درکنار سفره جشن خوانی شرکت داشته باشد.
پس ازمعرفی برگزار کنندگان وهماهنگ کننده کنگره، برنامه روز نخستین با برنامه های شاد دست افشانی وپایکوبی همراه بود که بخش ویژه آن، نمایش رزمی مردان بومی غرب استرالیا به شیوه انسان های اولیه بود که با اندک پوششی، تن وچهره خویش را رنگ آمیزی کرده و حرکات ویژه ای داشتند.
شرکت کنندگان در کنگره از چندین کشورآمده بودند که هریک پرچم آن کشور را به خود به تالار آوردند وسرود ملی آن کشور سروده شد، ایران، هندوستان، پاکستان، کردستان عراق، استرالیا، انگلیس، آمریکا، کانادا، فرانسه، هنگ کنگ، سنگاپور وچند کشور پرچم خویش را به تالار همایش آوردند و سرود ملی آنان نواخته شد ولی ایرانیان شرکت کننده که پرچم آنان را نماینده مجلس دردست داشت، دلنشین تر شده بود تا سرود ای ایران را نیز با آهنگ می سرودند.
فیلمی کوتاه از زاده شدن وزندگی زرتشت تهیه شده وبه نمایش در آمد که شوربختانه از روایت های معجزه انگیزونادرست این پیام آور برگرفته شده بود که با بینش اشوزرتشت هم خوانی نداشت، چون باور ندارم پدر زرتشت، (پوروشسب) برای اثبات پیامبری فرزند خویش کودک دوساله اش را به میان شعله های آتش سپرده باشد!
روز دوم برنامه ها با پیام دولتمردان استرالیا وفرمانداران محلی شهر پرت آغاز شد. رییس مجلس ایالتی استرالیا نیز سخنرانی و خوش آمد گفت. نماینده زرتشتی در مجلس ایالتی استرالیا نیزپیوسته در کنگره باشندگی داشت وهمراهی می کرد. نماینده زرتشتیان در مجلس اسلامی ایران نیز پیام روحانی، رییس جمهور ولاریجانی، رییس مجلس را بیان کرد و پیام خود را به کنگره رساند، پیام دولتمردان ایرانی مانند همیشه تعریف و تمجید فراوان ازفرهنگ زرتشتیان را دربرداشت. پسین همان روز دربخشی از سخنان خود یادآوری کردم که ایکاش باور نیک دولتمردان تنها در گفتار ونوشته آنان نباشد چون برخی از آنان که چنین پیامی را فرستادند، باور داشتند که ایرانیان پیش ازاسلام مردمی وحشی وبی فرهنگ بودند!
در پنل دینی که برگزار شد سه نفر باشندگی داشتیم، مقاله ای به کنگره ارسال کرده بودم به نام « پرورش فروزه های بینش زرتشت در رفتار جوانان» که با کمبود وقت تنها بخشی از آن را سخنرانی داشتم و بقیه را در وب سایت شخصی خود و تارنمای امرداد آورده ام. همکیش دیگری نیز از ونکوور کانادا، همسان سازی گاه شماری ویژه زرتشتیان با تقویم خورشیدی ایران را اشاره کرد که از دوسال پیش تا کنون به چاپ رسانده و دراختیارهمکیشان بسیاری از کشورها قرار داده است. این پژوهشگر با اشاره به دلیل های نجومی، دینی، وعلمی به اثبات این گاه شماری پرداخت. گفتنی است ده سال پیش، پیشنهاد چگونگی همسان سازی این گاه شماری را اینجانب به انجمن موبدان پیشنهاد دادم که با آن موافقت نشد.  
 در روز سوم نیز در پنل هایی که برای کاریابی، بازرگانی وجایگاه جوانان برپاشده بود، برخی از بازرگانان به شیوه های سنتی ونوین سرمایه گذاری اشاره کردند و جوانان نیز به دیدگاه علمی برای آینده ونیاز های خود اشاره داشتند.
شهری باستانی در بخشی از کشور ازبکستان از دل خاک بیرون آمده بود که با گزارش بانویی باستان شناس، پیشینه آن به روزگاری می رسید که مردم آن سامان نگرش مزداپرستی وفرهنگ نیاکان ما را داشته اند.
برای نخستین بار نمایندگانی از زرتشتیان کردستان عراق از شهرهای سلیمانیه واربیل دراین کنگره باشندگی داشتند ودر سخنان خویش خواستارارتباط بیشتر با زرتشتیان سایر کشورها به ویژه همکیشان خویش درایران شدند.
هرچند گفته شده بود که برگردان گفتگوهای سخنرانان همزمان به پارسی وانگلیسی در پایگاهی از ایران برگردان خواهد شد ولی کسانی در کنگره مشاهده نمی شد که از گوشی استفاده کنند تا گفتگو ها را به خوبی متوجه شوند بنابراین برخی از ایرانیان شرکت کننده گاهی به بیرون تالار آمده و از چای وقهوه پذیرایی می شدند.
روز سوم، روز پایانی برنامه های کنگره بود. پسین آن روز به روال کنگره های پیشین لوح یاد بود به برترین های دانش و هنر و سیاست سپرده شد. که در بین آنان دکتری پارسی که نوآوری در جراحی مغز داشت بیش ازهمه مورد تشویق قرار گرفت. سپس در نوآوری این کنگره هدیه ویژه خدمات برجسته در ایران و جهان نیز به نماینده زرتشتیان درمجلس شورای اسلامی ایران داده شد که سه دوره متوالی خدماتی ارزنده در ایران و جهان انجام داده اند.
روز چهارم کنگره ویژه گردشگری و بازدید از شهر پرت گذشت، بسیاری از ایرانیان شرکت کننده درکنگره با یاری تور گردشگری که سرپرست کنگره مدیر آن آژانس بود، از باغ نگهداری پرندگان و کانگوروها، کارگاه ذوب وساخت سکه های زرین دیدار کردند وپذیرایی شدند.
به هر روی شایسته است تا از گردانندگان و پشتیبانان برگزاری این کنگره و کنگره های پیشین سپاسگزاری ویژه را داشته باشیم.
 

  
1 نظر
  1. Rad می گوید

    درود بر دکتر نیکنام بزرگوار …ما ایرانیان به خود می بالیم که شما هم میهن ما هستید..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید