تارنمای خبری امرداد

بزرگداشت فردوسی به کوشش خانه‌ی گفتمان گرگان

بزرگداشت فردوسی به کوشش خانه‌ی گفتمان گرگان 24 اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

در این برنامه  استاد غلام قاری با موضوع خرد در شاهنامه و فروغ محسنی مفیدی درباره‌ی  نیروهای فراطبیعی ( دیو) در شاهنامه سخنرانی کردند.
دراین نشست استاد قاری پس از بیان مقدمه‌ای راجع به فردوسی و شاهنامه و منابع شاهنامه ی فردوسی ، بخش‌های مختلف شاهنامه  به بسامد خرد در این اثر گرانسنگ اشاره نمودند ایشان ‌انواع خرد، نگرش فردوسی به خرد و اهمیت خرد در شاهنامه را با آوردن ابیاتی از شاهنامه توضیح دادند .
در بخش دوم و سخنرانی فروغ محسنی مفیدی،  نیروهای فرا طبیعی و به ویژه دیو  مقدمه ای راجع به خدایان مشترک آراییان پیش از مهاجرت به ایران و هند سپس اشتراکات فرهنگی و آیینی آنها اشاره شد. نیز راجع به تغییر کارکرد خدایان مختلف و تبدیل برخی خدایان پس از ظهور زرتشت به دیو اشاراتی صورت گرفت. همچنین توضیح راجع به دیو در ایران باستان و انواع آن،  دیو در آیین زرتشت و  ورود دیو به شاهنامه ، کارکرد دیوان،‌ و ویژگی های ظاهری و رفتاری دیوان با آوردن شاهد مثالهایی از شاهنامه گفتگو شد.
افزون بر گفت‌وگو پیرامون موضوع های یاد شده  کلیپ نقالی ( به دنیا آمدن سهراب و نشان پدر جستن وی از تهمینه ) پخش شد.

همچنین از نظرات باشندگان در جلسه در باره ی واژه دیو استفاده شد.

فرتور از کوروش جوادی است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید