تارنمای خبری امرداد
گزارش از نشست هفتگی انجمن زرتشتیان تهران

حق تزریق به پرستاران تعلق گرفت

انجمن زرتشتیان تهران

نشست هفتگی گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران به پرداخت حق تزریق به پرستاران درمانگاه یگانگی ویژه شد.

یک‌صدوسی‌امین نشست کمیسیون خدمات با باشندگی هموندان با 4 مصوبه و یک گزارش تشکیل شد:

 • با کارکرد دکترهای شیفت صبح و پسین درمانگاه یگانگی جمعا به مبلغ 29 میلیون و 389 هزار ریال برای ماه فروردین موافقت شد.
 • با سقف مبلغ 10 میلیون ریال جهت خرید دو عدد فایل قفل‌دار ایمن برای دبیرخانه موافقت ‌شد.
 • با سقف مبلغ 12 میلیون ریال جهت برگزاری مراسم گهنبار پذیرشگاه پارسایی در روز یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه 1397 ساعت 5 و 30 دقیقه پسین موافقت شد.
 • با صورت هزینه‌های درمانگاه یگانگی در نیمه‌ی اول اردیبهشت‌ماه سال 1397 به مبلغ 4 میلیون و 98 هزار ریال موافقت شد.
 • جهت تشویق پرستاران موافقت شد که به ازای هر تزریق، 10 درصد از مبلغ حق تزریق به پرستاران تعلق گیرد.

جمشید گشتاسبی درباره‌ی سهم حق تزریق به انجمن، پزشک و پرستار گفت: سهم پزشک 50 درصد، سهم انجمن 40 درصد و سهم پرستار 10 درصد است.

فرهاد کاویانی افزایش حق مسوول فنی پرستاران را درخواست کرد و گقت: پرستاران لیسانس با تخصص ویژه هستند و لازم است حقوق بیشتری نسبت به بقیه کارمندان انجمن با مدرک لیسانس غیرمرتبط و یا با مدرک پایین‌تر بگیرند و در استخدام انجمن این تفاوت مدرک رعایت نمی‌شود، باید حق فنی پرستاران را افزایش داد.

رستم خسرویانی در پاسخ گفت: پرستار به عنوان کارمند وزارت کار استخدام می‌شود، باید از حق مدرک و حق فنی و تزریق این حقوق را افزایش داد و اگر حق فنی کم است مصوبه بیاورید حق فنی را درست کنیم. همه‌ی درمانگاه‌ها برای خدمات درمانی درصد می‌دهند.

اردشیر اورمزدی گفت: ابتدا پایه‌ی حقوق را افزایش دهید بعد مصوبه‌ای برای سهم تزریقات پرستاران بیاورید.

فیروزه ماوندادی سهم تزریق را تشویقی برای فعال شدن بخش تزریقات دانست تا پرستاران تزریق را به مراکز دیگر ارجاع ندهند.

راشین جهانگیری گفت: برای تشویق پرستاران، حق فنی را افزایش دهید سیستم کاری را تشویقی نکنید. همچنین تعلق حق تزریق پرستاران را سبب افزایش تعداد تجویز آمپول‌های بی مورد و غیرضروری از سوی پزشک دانست.

مهردخت شهریاری فرنشین کمیسیون خدمات با حق تزریق پرستاری موافق بود و وی در پاسخ به راشین جهانگیری مبنی بر افزایش تعداد تجویز آمپول‌های بی مورد و غیر ضروری گفت: با توجه به این که پزشکان نسخه را تجویز می‌کنند و نزدیک به 60 درصد از مراجعه‌کنندگان برای تزریق از خارج از این مرکز هستند این امکان وجود ندارد. تنها30 تا 40 درصد نسخه تزریقات از پزشکان درمانگاه یگانگی است.

شهریاری درباره‌ی 50 درصد سوبسید تزریق برای پزشکان گفت: مسوولیت تزریقات بر عهده‌ی پزشک است و هر پیش‌آمدی را باید پاسخگو باشد.

جمشید دارابیان موافق این مصوبه بود و گفت: میان کار و عملکرد باید راندمانی باشد تا پرسنل تشویق به کار بهتر شوند.

گزارش کمیسیمون خدمات: سپاسداری از دهش نیک‌اندیش

سپاسگزاری و قدردانی از آقای رستم خدابخشی که با نامگانه‌ی همسرشان «بانو خورشید فارسی شریف‌آباد» برای اتاق‌های پاکشورخانه، اتاق اوستاخوانی، اتاق پذیرایی و مکان‌های دیگر در آرامگاه تا حدود یک میلیارد ریال هزینه کردند و همچنین از بانو مهرافزون خدابخشی که مدیریت این امر را بر عهده داشتند، سپاسگزاری می‌شود.

کمیسیون مالی با 10 مصوبه:

 • تصویب پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال طبق مصوبه 21 اسفندماه 1396 کمیسیون فرهنگی به پنج نفر افراد فعال در نمایشگاه مردم‌شناسی ایام عید.
 • تصویب هزینه کرد 2 فقره صورتحساب مربوط به خورد و خوراک افراد در انتخابات انجمن به مبلغ 9 میلیون و780 هزار ریال.
 • تصویب سند مربوط به تعمیرات فواره آتشکده به مبلغ 4 میلیون و 10 هزار ریال بر اساس مصوبه 30 بهمن‌ماه 1396 کمیسیون ساختمان.
 • تصویب اسناد مربوط به هزینه کرد دستمزد فروردین‌ماه 1397 کارگران آرامگاه مصوب 10 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 88 میلیون و 540 هزار ریال.
 • تصویب صورتحساب داروخانه به شرح پیوست گزارش‌های درمانگاه یگانگی مصوب 10 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 26 میلیون و 283 هزار ریال.
 • تسویه اسناد مربوط به کلاس‌های فوق برنامه‌ی بهمن‌ماه مهدکودک پرورش مصوب 3 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون فرهنگی مبلغ 7 میلیون و 900 هزار ریال.
 • کارکرد دندان‌پزشکان درمانگاه یگانگی در اسفندماه 1396 مبلغ 363 میلیون و 515 هزار ریال که سهم انجمن 218 میلیون و 109 هزارریال و سهم دندان‌پزشکان 145 میلیون و 406 هزار ریال که پس از کسر هزینه‌ی لابراتوار قابل پرداخت خواهد بود.
 • تصویب هزینه کرد یک فقره صورتحساب بابت صدابرداری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره مصوب 10 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون خدمات به مبلغ 2 میلیون ریال.
 • تصویب هزینه کرد و پرداخت دو فقره صورتحساب لابراتوار بهسازان دندان مصوبه 10 اردیبهشت‌ماه 1397 کمیسیون خدمات جمعا به مبلغ 7 میلیون و 200 هزار ریال.
 • تسویه حساب هزینه‌های مربوط به پیک‌نیک دانش‌آموزی مصوبه‌ی گردش 42 به مبلغ 15 میلیون ریال

کمیسیون فرهنگی چهار مصوبه و سه گزارش را خواند:

 • با کارکرد یکی از همکیشان در فروردین‌ماه 1397 جمعا به مدت 85 ساعت در خانه‌ی فرهنگ‌وهنر موافقت شد.
 • کارکرد منشی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر از تاریخ 15 تا 31 فروردین‌ماه 1397 جمعا 52 ساعت مورد تایید است.
 • با کارکرد نگهبان آتش آدریان تهران در فروردین‌ماه 1397 جمعا به مبلغ 19 میلیون و 500 هزار ریال موافقت گردید.
 • با پرداخت مبلغ تا سقف20 میلیون ریال به کتابخانه‌ی یگانگی جهت خریداری کتاب‌های مورد نیاز از نمایشگاه کتاب موافقت شد.

گزارش:

 • بازسازی خرابی ساختمان آدریان و لزوم بررسی موارد مورد نیاز برای تعمیرات از جمله نما و فضای داخلی و سیم‌کشی و برای جلوگیری از دوباره کاری با سازمان میراث فرهنگی هماهنگ شود.
 • گهنبار و سدره‌پوشی دسته‌جمعی دبستان گیو در تاریخ پنجشنبه 3 خردادماه 1397 از ساعت 16 برگزار می‌گردد.
 • برگزاری انتخابات هیات‌‌مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ و هنر سوم خردادماه 1397 خورشیدی از ساعت 18

مصوبات کمیسیون ساختمان:

 • هزینه‌ی تمدید بیمه‌ی مسوولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث عمرانی پروژه‌ی ساختمان روانشاد خرمن گیو به مبلغ 40 میلیون ریال.
 • برآورد هزینه‌ی عملیات سفت‌کاری شامل تیغه بندی، گچ و خاک، لوله‌کشی‌های تاسیساتی و زیرسازی نما برای پروژه‌ی ساختمان خرمن گیو به صورت علی‌الحساب 2 میلیارد ریال.

بهمن تیمساری از دهشمندان بازسازی آرامگاه سپاسداری کرد و گفت: با هماهنگ کردن فعالیت دهشمند با کمیسیون ساختمان و همسویی در تقدم و تاخر عملیات بازسازی و همفکری روی جزییات شاید بتوان کارهای عمرانی را  بهتر اجرایی کرد و به پیش برد. همچنین بایسته است مرجعی آگاه برای پاسخگویی به بازتاب فعالیت دهشمند در میان جامعه و بازدیدکنندگان باشد.

گزارش کمیسیون ساختمان در باره‌ی پروژه‌ی ساختمان خرمن گیو:

اجرای سقف پروژه‌ی ساختمان خرمن گیو به پایان رسیده است. منتظر تاییدیه‌ی مهندس ناظراسکلت فلزی هستیم. در حال حاضر دچار معضلی شدیم که برای حل آن مستلزم پرداخت هزینه‌ هنگفتی براساس بخشنامه‌ها است و ما دنبال راهکاری هستیم که بتوان از شمول این مصوبه‌ها خارج شویم. با توجه به این که دوباره ساختمان نیمه‌کاره نداشته باشیم و زمان را از ددست ندهیم باید به اجرای پروژه ادامه داد و با پیشرفت اجرایی این پروژه بتوانیم از ردیف‌های مشمول بخشنامه کم کنیم.

بهمن تیمساری از مهندس مهران بختیاری، پیمانکار و مهندس ناظر پروژه سپاسداری کرد که با وجود بحرانی که در شرایط ویژه‌ی منطقه و فصل زمستان با آن روبرو بود در اجرای مراحل تخریب، خاکبرداری، فوندانسیون و سازه اسکلت نهایت همکاری را داشته و از عهده‌ی اجرای پروژه به خوبی برآمده و بنا بر تعهد زمان شش ماهه کار را انجام داده است. وی را به عنوان پیمانکار شایسته و قابل معرفی کرد.

راشین جهانگیری یادآوری کرد: همان گونه که بازرس و خزانه‌دار انجمن برای مرمت «در» آتشکده‌ی تهران با وجود این که دهشمند پرداخت هزینه را بر دوش داشت و انجمن سهم کمی از این هزینه را پرداخت می‌کرد در خواست استعلام از سه کارشناس را داشتند، پروژه‌ی ساختمان خرمن گیو هم با برآورد هزینه‌ی بالا نیاز به استعلام دارد.

گزارش کمیسیون روابط عمومی:

تاج گوهر کوچکی، فرنشین کمیسیون فرهنگی، درباره‌ی برنامه‌ریزی آیین ارتحال امام گزارش داد: با برنامه‌ریزی انجام شده برای مراسم ارتحال امام، 9 خردادماه 1397 مراسم نثار گل از سوی مردم برگزار می‌شود. همچنین 14 خوردادماه با حضور موبدان با لباس هماهنگ و نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس و رییس و نایب رییس انجمن زرتشتیان تهران، موبد دکتر اردشیر خورشیدیان گل را نثار آرامگاه می‌کند و نیایش بر عهده‌ی نمایندگان ارامنه است. هرسال بخشی از این آیین بر عهده‌ی یکی از اقلیت‌های دینی است.

نشست سی‌صدوسی‌وهشتم کمیسیون موقوفات با دو مصوبه و چهار گزارش همراه بود:

 • مصوب شد جهت نصب درپوش، فیلترها و آبیاری تحت فشار مربوط به قنات قصرفیروزه که مسدود شده است تا سقف 15 میلیون ریال هزینه شود.
 • جهت تک‌برگ کردن سند تعدادی از اماکن مسکونی در شهر تهران علی‌الحساب مبلغ 10 میلیون ریال اختصاص داده ‌شد.
 • دو مغازه درخواست گاز به نام انجمن و با هزینه‌ی خودشان داشتند.
 • قرارداد جدید با بانک تجارت با توجه به اتمام قرارداد، تنظیم می‌شود.
 • حکم تخیله مدرسه هرمز آرش گرفته شده است و برای اجاره مجدد اقدام می‌شود.
 • مغازه بهمن جوانمردی در پاساژ شهر قدس اجاره داده می‌شود.

نشست یک‌صدوسیزدهم انجمن زرتشتیان تهران دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 برگزار شد و پس از دو ساعت و نیم گفت‌وگو در غیاب منوچهر باستانی به پایان رسید و وارد نشست غیرعلنی شد. موضوع این نشست غیرعلنی درباره‌ی جابجایی و انتقال منشی درمانگاه به کتابخانه‌ی مارکار و همچنین جابجایی کتابدار مارکار به کتابخانه‌ی یگانگی و استخدام منشی برای درمانگاه یگانگی بود. عنوان مورد بحث مبنی بر این بود که آیا استخدام منشی جدید در درمانگاه به دنبال این جابجایی‌ها نیاز به مصوبه دارد؟ چه کمیسیونی باید این مصوبه را ارایه دهد؟ 

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
2 نظرات
 1. من به شما رای دادم می گوید

  بیشتر از یک ماه است که تقاضای کارت شناسایی زرتشتی داده‌ام ولی هر روز که با دبیرخانه تماس می‌گیرم می‌گویند هنوز سه امضا کم دارد و دوشنبه که اعضا می‌آیند امضا می‌کنند. نمیدانم یعنی این سه عضوی که امضا نکرده‌اند آیا در 4 جلسه‌ی انجمن غیبت داشته‌اند یا برایشان مهم نبوده که این هم جزوی از کارشان است. در عجبم کسی مه وقت برای امضا کردن یک برگه ندارد چگونه می‌تواند برای کارهای جامعه وقت بگذارد؟ افسوس

 2. همکیش می گوید

  تزریق را پرستار انجام میدهد. پس چرا پزشک 50% و فقط پرستار 10% میگیرد؟ مگر تزریق در درمانگاه چقدر است که بحث 10% باشد؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید