تارنمای خبری امرداد
به کوشش انجمن تفت و توابع مقیم تهران

دو نوبت؛ گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه در خانه‌ی نرگس برگزار شد

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در دو نوبت گهنبار چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه را در خانه‌ی نرگس برگزار کرد.
شماری از زرتشتیان، در دو نوبت بامداد و پسین آدینه 14 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی به خجستگی برگزاری آیین گهنبار در خانه‌ی نرگس گردهم آمدند. آیین اوستاخوانی و نیایش گهنبار را موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، موبد سرور تاراپوروالا، موبد گودرز ماوندی، موبد فرهنگ ضیاتبری، موبد اردشیر بهمردی و موبد بهروز نجمی بر دوش داشتند. کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع از ارایه‌ی بیمه‌ی تکمیلی درمان گروهی که برای زرتشتیان فراهم شده است گفت و یادآور شد با نام‌نویسی هر چه بیشتر همکیشان در این طرح بیمه تکمیلی می‌توان برای دوره‌ی بعد تخفیف بیشتری گرفت. همچنین از فراخوان همکاری در مدیریت تالارهای زیر مجموعه‌ی این انجمن سخن گفت که زمان نام‌نویسی در این فراخوان تا پنج‌شنبه 20 اردیبهشت‌ماه است. ساسانی از آمادگی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برای تعویض کارت شناسایی زرتشتیانی که هموند این انجمن هستند و ارایه‌ی کارت شناسایی هوشمند خبر داد. فرنشین انجمن تفت و توابع مقیم تهران در بخشی از سخنرانی خود به نام‌نویسی این انجمن از دوستداران فوتسال در رده‌های بانوان و آقایان و یوگای بانوان اشاره کرد. وی از دهشمندانی که خواستار همازوری در جشنواره‌ی پیرنارکی هستند خواست تا دهش خود را به انجمن زرتشتیان تفت بدهند. کورش ساسانی هشتم تیر ماه را برای برگزاری گهنبار چَهره‌ی میدیوشهم‌گاه در دو نوبت اعلام کرد. موبد سرور تاراپوروالا برای تشویق کودکان و نوباوگانی که در این آیین شرکت کرده‌بودند به آنان پیش‌کشی داد.

 ظ آیین اوستاخوانی و نیایش گهنبار را موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، سرور تاراپوروالا، گودرز ماوندی، فرهنگ ضیاتبری، اردشیر بهمردی و بهروز نجمی بر دوش داشتند

آیین اوستاخوانی و نیایش گهنبار را موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، موبد سرور تاراپوروالا، موبد گودرز ماوندی، موبد فرهنگ ضیاتبری، موبد اردشیر بهمردی و موبد بهروز نجمی بر دوش داشتند

شماری از زرتشتیان در آیین گهنبار میان بهار باشنده بودند

شماری از زرتشتیان در آیین گهنبار میان بهار باشنده بودند

باشندگان با لرک (آجیل آمیخته از چند میوه‌ی خشک) پذیرایی شدند

باشندگان با لرک (آجیل آمیخته از چند میوه‌ی خشک) پذیرایی شدند

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در این آیین سخنرانی کرد

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در این آیین سخنرانی کرد

موبد سرور تاراپوروالا سخنران نخستین گهنبار سال بود

موبد سرور تاراپوروالا سخنران نخستین گهنبار سال در خانه‌ی ندگس بود

آیین اوستاخوانی و نیایش گهنبار در نوبت پسین را موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، سرور تاراپوروالا، گودرز ماوندی، فرهنگ ضیاتبری، اردشیر بهمردی و بهروز نجمی بر دوش داشتند.

آیین اوستاخوانی و نیایش گهنبار در نوبت پسین را موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، موبد سرور تاراپوروالا، موبد گودرز ماوندی، موبد فرهنگ ضیاتبری، موبد اردشیر بهمردی و موبد بهروز نجمی بر دوش داشتند.

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

از باشندگان در این جشن آیینی پذرایی شد

از باشندگان در این جشن آیینی پذرایی شد

موبد سرور تاراپوروالا برای تشویق کودکانی که در این آیین شرکت کرده‌بودند به آنان پیش‌کشی داد 

موبد سرور تاراپوروالا برای تشویق نوباوگانی که در این آیین شرکت کرده‌بودند به آنان پیش‌کشی داد

0114

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید