تارنمای خبری امرداد
اوستاخوانی گروهی برگزار می‌شود

20 فروردین؛ نخستین ورهرام‌ایزد سال در شاه‌ورهر‌ایزد

شاه‌ورهرام‌ایزدنیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران به خجستگی روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان است.
زرتشتیان تهران دوشنبه 20 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی، نخستین ورهرام ایزد سال را در نیایش‌گاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم می‌آیند. اوستاخوانی گروهی و آیین نو کردن کشتی در این روز از ساعت 19 برگزار می‌شود. بایسته است باشندگان برای همازوری در آیین دینی اوستاخوانی، سدره و کشتی به همراه بیاورند.
میزبانی این آیین دینی را یکی از زرتشتیان دهش‌مند بر دوش دارد.
گفتنی است هر ماه در گاه‌شمار زرتشتیان‌ به ۳۰ روز بخش می‌شود که هر روز نامی ویژه‌ی خود دارد. زرتشتیان در روز ورهرام‌ایزد از هر ماه در نیایشگاه‌های خود گردهم می‌آیند و به نیایش با اهورامزدا می‌پردازند و تندرستی و سر‌بلندی همگان را خواستار می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید