لوگو امرداد

مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان شیراز‎‎ برگزار شد

مجمع همگانی عادی سالانه‌ی انجمن زرتشتیان شیراز، در پی آگهی چاپ شده در روزنامه و آگاهی‌رسانی پیشین برگزار شد.

دستور جلسه‌ی این مجمع ارایه‌ی گزارش بازرس و فرنشین هیات‌مدیره‌ی انجمن و موقوفه زرتشتیان شیراز، بررسی و تصویب بیلان مالی سال 1399 انجمن و موقوفه زرتشتیان شیراز، همچنین انتخاب بازرسان اصلی و ذخیره‌ی انجمن بود.
نشست با توضیح خسرو قدس، فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز، درباره‌ی دستور جلسه‌ و روند برگزاری مجمع همگانی آغاز شد. رستم خسرویانی، فرنشین هیات‌ريیسه، پس از سپاسداری از باشندگان در مجمع، جایگاه را به خسرو قدس فرنشین انجمن سپرد تا از عملکرد سال 1399 انجمن و همچنین هیات‌تولیت موقوفه‌هاي زرتشتیان شیراز گزارشی ارايه دهد. خسرو قدس از همگان به پاس مسوولیت‌پذیری اجتماعی و برگزاری مجمع در زمان مقرر، سپاسداری کرد. خسرو قدس هنگام گزارش خود به عمده کارهای انجمن در سال 99 اشاره کرد. در ادامه شهریار کاوسی زین‌آباد به نمایندگی بازرس اصلی انجمن زرتشتیان شیراز، به ارايه‌‌ی بیلان مالی سال 1399 پرداخت و سرانجام به تصویب رسید.

گزینش بازرسان اصلی و جانشین بخش دیگری از دستور نشست مجمع همگانی بود. اردشیر ساسانی و کیخسرو فلاحتی به عنوان بازرسان اصلی و جانشین برای یکسال دیگر به فعالیت ادامه خواهند داد. میترا جوانمرد، شبنم پوردهی زین‌آباد (منشی)، بهنام خدادادی جعفرآباد دیگر هموندان هیات‌رئیسه‌ی مجمع همگانی بودند.

مجمع همگانی انجمن زرتشتیان شیراز، روز ماه ایزد و امردادماه 3759 دینی زرتشتی برابر با آدینه 8 امردادماه 1400 خورشیدی از ساعت 19 آغاز شد و ساعت 20 با امضای صورت‌جلسه به پايان رسيد.

ارائه گزارش توسط رئیس انجمن در حضور هیئت رئیسه مجمع4ارائه گزارش توسط رئیس انجمن در حضور هیئت رئیسه مجمعارائه گزارش توسط رئیس انجمن در حضور هیئت رئیسه مجمع6ارایه گزارش از سوی انجمن در حضور هیات‌رییسه مجمعامضای صورتجلسه مجمع توسط باشندگان 10امضای صورت‌جلسه مجمع از سوی باشندگان امضای صورتجلسه مجمع توسط باشندگان 11امضای صورت‌جلسه مجمع از سوی باشندگان خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز 1خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز 2خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز 5خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیراز 7خسرو قدس فرنشین انجمن زرتشتیان شیرازخواندن گزارش بازرس انجمن توسط شهریار کاوسی 9خواندن گزارش بازرس انجمن از سوی شهریار کاوسی رستم خسرویانی رئیس جلسه مجمع3رستم خسرویانی رییس جلسه مجمعشبنم پوردهی منشی هیئت رئیسه مجمع 8

شبنم پوردهی منشی هیات‌رییسه مجمع

فرتورها از شهرام پوردهی است.
1719

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-31