تارنمای خبری امرداد

دختری چون برف

 دختری چون برف

هزار و یک شب بی افسانه

 شب بی شهرزاد

و شهرزادی بی شب

با بامدادی بی‌ترانه

پگاه دمید

ناگهان‌تر از ناگهان مژده رسید

دختری چون برف سپید و سپید بارید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.