تارنمای خبری امرداد

آموزش هنر به جهان‌دیدگان زرتشتی در مرکز «پورچیستا» یزد

کارگاه آموزش هنرهای دستی در مرکز جهان‌دیدگان پوروچیستا در یزد برگزار شد.
هنر نقاشی روی سفال از هنرهایی است که در این مرکز آموزش داده شد و مورد استقبال جهاندیدگان قرار گرفت. همچنین هنر نقاشی روی بوم و کاغذ نیز در این مرکز در حال آموزش است. برپایه‌ی آگاهی‌رسانی
مرکز جهان‌دیدیگان پورچیستا، این مرکز در سال 1397 خورشیدی از جهان‌دیدگان و دوستداران هنر در هر گروه سنی به گونه‌ی رایگان نام‌نویسی می‌‌کند.
شاهرخ باستانی، صاحب‌امتیاز و مدیر فنی موسسه‌ی خیریه‌ی پوروچیستا در گفت‌وگو با تارنمای «امرداد»، آموزش هنرهای دستی برای جهان‌دیدگان را توان‌بخشی دانست و گفت: آموزش هنر هم سرگرمی است و هم به شوند (:دلیل) هماهنگی حرکت‌های دست و چشم و تمرکز حواس از آلزایمر سالمندی پیشگیری می‌شود.
مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا، نزدیک به 11 سال است که با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی، در شهر یزد بنیان گذاشته شده و ویژه‌ی توان‌بخشی جهان‌دیدگان زرتشتی است.

فرتور رسیده است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.