تارنمای خبری امرداد
گزارش تصویری

گرامی‌داشت یاد تازه درگذشتگان در آیین پرسه همگانی؛ تهران

آیین پرسه‌ی همگانی اسفندماه به یاد جانباختگان پاسداری از ایران زمین، اورمزد از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی برابر با پنجشنبه 25 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی در تالار ایرج تهران برگزار شد.

موبد خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان در آیین پرسه همگانی سخنرانی کرد. وی با اشاره به پیامبری زرتشت و همپرسگی او با سروش و اهورامزدا در کوه اُشدرنه گفت: در گات‌ها این سخن به روشنی بازگو شده و همه‌ی حقایق هستی و اخلاق بشری از سوی اهورامزدا برای پیام‌رسانی به  جهان هستی به زرتشت گفته شد.

موبد خورشیدیان در بخشی از سخنان خود گفت: تا پیش از انتخاب دین می‌توان از خرد شخصی بهره گرفت، هر کس از راه دانش و فهم و پرسش به آیین دین درآمد بایسته به اجرای آن است و باید از موبد پیروی کرد.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به تنگنا و سختی که در درازنای تاریخ به زرتشتیان وارد شده اشاره کرد و تحت تاثیر قرار نگرفتن زرتشتیان از فرهنگ‌های بیگانه را ستود و افزود: حقوق و جایگاه همه برابر است و همره با رعایت حقوق دیگران باید در همه جا بر حق خود نیز ایستادگی کنیم. وی در ادامه گفت: در هر شغل و حرفه‌ای که کار می‌کنیم باید اشا را در نظر داشت و اشم وهو را به اشم استی دگرگون کنیم.

وی افزود: حقیقت یکی است و تغییر نمی‌کند بلکه طریقت و شریعت که راه رسیدن به حقیقت است با شرایط زمان قابل تغییر است. بزرگترین حقیقت کتاب آفرینش طبیعت است که جهان شمول وغیر قابل تغییر می‌باشد.

موبد خورشیدیان در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره  به گات‌ها، دین را دَینا و دیده‌ی دل و وجدان بیدار دانست و گفت: از راه خرد دینی است که می توان راست را از دروغ تمیز و انتخاب درست را انجام داد. وی کلام گات‌ها را اصول دین وآسمانی بر شمرد که فَرتابی (:الهام) از سوی اهورامزدا به زرتشت است. در حالی که فروع دین در انجمن مغان تدوین و با شرایط روز قابل دگرگونی است.

وی نوسازی اماکن قدیمی را درست ندانست و به حفظ مصالح و سنت در اماکن مقدس و قدیمی تاکید کرد و آن را ارزشمند دانست که باید با حفظ ساختار قدیمی بنا بازسازی شود.

موبد خورشیدیان در پایان سخنرانی، گردش جدید انجمن را شادباش گفت و برای برگزیدگان آرزو موفقیت کرد. همچنین از صدور پروانه‌ی جدید برای انجمن موبدان خبر داد.

چهره سمت چپ: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

چهره سمت چپ: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

موبد اردشیر مهربانی

موبد اردشیر مهربانی

اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید