لوگو امرداد
با انجام هر بازی به روز می‌شود

نتایج بازی‌های هجدهمین دوره از پیکارهای جام وهمن تاکنون

نتایج هجدمین دوره از پیکارهای والیبال جام وهمن را در هر لحظه از اینجا پیگیری کنید.

هجدهمین دوره از پیکارهای والیبال جام وهمن با  25 تیم شرکت‌کننده از 18 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی در سالن ورزشی یگانگی آغاز شد و تا 22 بهمن ماه ادامه دارد.

 

تیم‌های بانوان و آقایان برای رده‌بندی 22 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 11 به میدان می‌روند و در ادامه، بازی‌های فینال از ساعت 16 پیگیری می‌شود.

رده‌بندی بانوان

 یاران آرمین الف 2 | 1 اردشیر همتی کرمان

 * یاران آرمین الف جایگاه سوم پیکارهای جام وهمن را از آنِ خود کردند.

رده‌بندی آقایان

 زرگان گشت (منتخب) 0| 2 اشتاد مریم آباد

* تیم اشتاد مریم‌آباد در جایگاه سوم ایستاد

پولاد کسنویه 3 – 1 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

* پولاد کسنویه قهرمان جام شد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد به مقام دومی رسید

نتیجه بازی‌های پسین روز چهارم هجدهمین دوذه از پیکارهای والیبال جام وهمن، یکشنبه 21 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی، بازی از ساعت 15:40 آغاز شده و در حال انجام است. پیش‌بینی شده تا پاسی از شب ادامه دارد.

 

رده بانوان

یاران آرمین الف 0 | 2 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

یاران آرمین ب 2| 1 اردشیر همتی کرمان

رده مینی والیبال

اردشیر همتی کرمان الف 0| 2 اردشیر همتی کرمان ب

سپنتا کوچه بیوک 2 | 1 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج

*سپنتا کوچه‌بیوک، سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج و اردشیر همتی ب، به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم ایستادند.

 

رده آقایان

پولاد کسنویه 2 | 0 زرگان گشت(منتخب)

اشتاد مریم آبااد 1 | 2 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف

نتیجه بازی‌های بامداد روز چهارم هجدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن، یک‌شنبه 21 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی بازی ساعت  8 آغاز شده و در حال انجام است.


رده بانوان

باشگاه جوانان زرتشتی یزد 2 | 0 یاران آرمین ج

یاران آرمین ب 2| 0 گردآفرید

 

رده مینی والیبال

اردشیر همتی کرمان الف 0| 2 سپنتا کوچه بیوک

اردشیر همتی کرمان ب 1 | 2 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج

رده آقایان

باشگاه جوانان زرتشتی ب 0 | 2 منتخب

اشتاد مریم آباد 2| 0 اردشیر همتی کرمان

نتیجه بازی‌های پسین روز سوم هجدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن، شنبه 20 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی آغاز بازی ساعت 17


رده مینی والیبال

باشگاه جوانان زرتشتی الف 0| 2 اردشیر همتی کرمان الف

باشگاه جوانان زرتشتی ج 2 |0 یاران آرمین الف


رده بانوان

یاران آرمین الف 2 | 0 گردآفرید

رده آقایان

 زرگان گشت(منتخب) 1| 2 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف

پولاد کسنویه 2 | 0 اردشیر همتی کرمان

ایزد 0 | 2 اشتاد مریم آباد

نتیجه بازی‌های بامداد روز سوم هجدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن، شنبه 20 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی


رده بانوان

یاران آرمین ج 2 | 0 سپنتا کوچه بیوک

کانون دانشجویان زرتشتی 0| 2 یاران آرمین ب


رده مینی والیبال

یاران آرمین الف 2| 0 یاران آرمین ب

اردشیر همتی کرمان الف 2 | 0 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب

رده آقایان

امید سازمان و باشگاه‌ جوانان زرتشتی 0 – 2 اشتاد مریم آباد

کانون دانشجویان زرتشتی 1 – 2 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی

پیکارهای پسین روز دوم جام وهمن از ساعت 15:30  آدینه 19 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی آغاز شد و با 7 دیدار در ساعت 23:15 به پایان رسید.

نتایج پیکارهای پسین روز دوم هجدهمین دوره از جام وهمن:

رده آقایان

زرگان گشت(منتخب) 2 | 0 کانون دانشجویان زرتشتی

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب 0 |2 سازمان و باشگاه زرتشتی الف

اردشیر همتی کرمان 2| 0 اشتاد مریم آباد

رده بانوان

یاران آرمین ب 1 | 2 گرد آفرید

اردشیر همتی کرمان 2 |  0 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی

رده مینی والیبال

سپنتا کوچه بیوک 2 – 1 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج

ارشیر همتی کرمان ب 2 | 0 سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف

پیکارهای بامداد روز دوم جام وهمن از ساعت 8 آدینه 19 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی آغاز شد و با 4 دیدارساعت 12 به پایان رسید.

نتایج بازی‌های والیبال بامداد روز دوم پیکارهای هجدهمین جام وهمن:

رده بانوان

باشگاه اردشیر همتی کرمان ۲  – ۰ یاران آرمین ج

یاران آرمین الف  ۲  – ۰  کانون دانشجویان زرتشتی

رده مینی والیبال

– باشگاه اردشیر همتی کرمان الف ۰ – ۲ باشگاه اردشیر همتی کرمان ب

– سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج ۲ – ۰ یاران آرمین ب

نتیجه بازی‍‌‌های والیبال روز نخست هجدهمین جام وهمن، پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی


رده آقایان

اشتاد مریم آباد 2 _ 0 ایزد

پولاد کسنویه 2 _ 0 امید باشگاه جوانان زرتشتی یزد

رده مینی والیبال

سپنتا کوچه بیوک 2 _ 0 یاران آرمین الف

باشگاه جوانان زرتشتی یزد«الف» 2 _ 1 باشگاه جوانان زرتشتی یزد «ب»


رده بانوان

باشگاه جوانان زرتشتی یزد 2 _ 0 سپنتا کوچه بیوک

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-05-02