تارنمای خبری امرداد

نتایج دومین بازی در دومین فستیوال بازی‌های ویدیویی

دومین فستیوال بازی‌های ویدئویی و رقابتی در دومین هفته برگزاری، بازی Dota2 را برای شرکت‌کنندگان به رقابت گذاشت.

به گزارش کانون دانشجویان زرتشتی، این بازی با باشندگی ۸ شرکت‌کننده به صورت گروهی برگزار شد که هر گروه شامل ۴ شرکت‌کننده بود. در روز اول و دوم، شرکت‌کنندگان در گروه‌های خود به رقابت با یکدیگر پرداختند و ۲ نفر برتر هر گروه، به مرحله بعدی راه یافتند. روز سوم برگزاری، ۴ نفر صعود‌کننده به مرحله بعد، در ٢ بازی نیمه‌نهایی و ٢ بازی پایانی و رده‌بندی شرکت کردند.
برندگان این رقابت‌ بدین گونه هستند:
نفر اول: نیما استاد
نفر دوم: شایان افشاری
نفر سوم: جهانگیر سلامتی

5/5 - (1 امتیاز)
1 نظر
 1. هومَد می گوید

  فِستیوال = جَشنواره ، وَشتیوار ( fest اوروپایی هَمریشه با وَشت ، گَشت پارسی اَست زیرا دَر این آیین می گَردیدَند یا می چَرخیدَند که پِیمیده یِ رَغس وَ سِپَس جَشن ( یَسن ، یَشت، یَزد ) به آن داده شُد.)
  ویدئو = وِیدو ، بینو ( وِید دَر هُوِیدا: هو – وِید- آ به مینه یِ خوب دیده شُده اَست ، آشکار)،پَخشگَر، پَخشَن ( پَسوَندِ – اَن : نام اَبزارساز مانَندِ : تاوَن ، سوزَن ، دَرزَن:دَرز – اَن) ، پَخشال ، نَمایَن ، نَمایال
  رِقابَت = اَزهَم پیشی گیری ، هَمگَردی ، هَمگَشت
  ( بِچَرخ تا بِچَرخیم یا بِگَردیم : پَهلِوانان هِنگامِ پِیکار به هَم می گُفتَند)
  شِرکَت کُنَنده = شِروَنده ، هَنبازَنده ، اَنباختار
  اَوَّل = یِکُم
  دُوُّم = دُوُّم بَر پایه یِ اَوَّل واگویی شُده ، دویوم بَر پایه یِ یِکُم
  مَرحَله = گامه
  سِوُّم = سِیوم مانَندِ دویوم
  نَفَر واژه ای پارسی وَ اَرَبیده اَست : نِپَرد که با فَرد هَمریشه اَست وَ خود بَرگِرِفته اَز پَرد اَست که دَر پارسی واژه یِ پَرده به مینه یِ گُدا(جُدا) کُنَنده اَست ، پَرد یا نِپَرد کَسی که که اَز دیگَران گُدا شُده وَ به تَنهایی شُمارده می شَوَد.
  صُعود کُنَنده = فَرازَنده ، فَراسَنده ، اَفراختار ، اَفراشتار ، اَفراستار ( اَف – : پیشوَندِ به سویِ بالا وَ راخت یا راشت یا راز سورِشی دیگَر اَز راست اَست )
  نَهایی : واژه ای پارسی ست که اَرَبیده شُده وَ هَمان ” اَند ” اَست که گُفته می شَوَد پَنج وُ اَندی سال … که به پِیمیده یِ ( مَفهوم ) پایان اَست وُ هَمریشه با end یا ent اوروپایی ، می تَوان بَرایِ نِمونه گُفت:
  اِمتِحانِ نَهایی = آزمونِ اَندایی یا اَنتایی ، اِنتِها چِهری دیگَر اَز آن اَست.
  بَرَنده : بایَد بَرایِ این واژه به مینه یِ پیروزَنده بازاَندیشید زیرا بَرَنده : بَر – اَنده کَسی اَست که چیزی را می بَرَد = حامِل دَر اَرَبی
  پیروز : پیر – اوز ، پَرا – اوگ : کَسی که اوز یا اوگ یا نیروی اَش پَراتَر یا فَراتَر اَز دیگَران اَست،
  پیشنَهاد : پَراوگ ، فَراوگ ، پَراگ ، فَراگ ، فَرااوج
  بَعد : واژه ای پارسی – اَرَبیده اَست ، بَئد ، بَت ، پَت ، پَد ، سِپَس ، پَس ، اَفتَر ( هَمریشه با after دَر اِنگِلیسی وَ نُش دَر نُشخوار پَس اَز خوردَن که هَمریشه با nach (نَخ) دَر آلمانی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید