لوگو امرداد
شب چهارصدمین شماره‌ی امرداد به کوشش بخارا

همراه با «امرداد» تا جاودانگی

 شب چهارصدمین شماره‌ی امرداد به کوشش علی دهباشی و مجله‌ی بخارا دیروز 26 آبان‌ماه 1397 خورشیدی با باشندگی (:حضور) دوست‌داران تاریخ و فرهنگ ایران برگزار شد.

امرداد تنها نشریه‌ی ملی ماست

علی دهباشی مدیر مسوول مجله‌ی بخارا و برپادارنده‌ی برنامه‌ی این شب با یادآوی این نکته که امرداد تنها نشریه‌ی ملی ایران است گفت: یکی شدن شب چهارصدمین شماره امرداد با چهارصدمین شب بخارا را به فال نیک می‌گیریم و این افتخار برای بخارا است که با نام امرداد پیوند خورده است. این روز به بابک سلامتی مدیر مسوول این نشریه، همکاران و خوانندگان امرداد شادباش می‌گویم. آن‌هایی که دستی بر آتش دارند می‌دانند که به ۴۰۰ شماره رسیدنِ یک نشریه تا چه مایه رنج، ایثار و از خودگذشتگی باید باشد تا بدین جا رسید. عمر دوره‌ی مطبوعاتی در هر جا فرق می‌کند اما بی‌گمان به چهارصد رسیدن و ماندگاری یک نشریه کاری حماسی است که دوستان ما در امرداد انجام داده‌اند.
وی افزود:  امرداد نشریه‌ای است که همواره بر اصولش استوار بوده، پایداری کرده و دوام آورده است. امیدوارم که جشن پانصدمین شماره‌ی این نشریه را هم در کنار دوست‌داران این نشریه برگزار کنیم. اما یک وظیفه بر دوش دوستداران امرداد است و آن اینکه در این وضع دشوار اقتصادی که می‌دانیم ادامه دادن این راه بسیار دشوار است و امرداد هم ناتوان در این راه، باید از آن پشتیبانی کنیم. ما که دوستداران امرداد هستیم برای برپا ماندن این نشریه بکوشیم. هر کدام از ما با خرید ۵۰ نسخه امرداد به انتشار پیوسته‌ی آن کمک می‌‌کنیم. باید به خودمان ببالیم که در روزگاری زندگی می‌کنیم که امرداد چاپ می‌شود.

«امرداد» فرهنگ ایران را جاودانه کرد

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین (:رییس) انجمن موبدان ایران از ویژگی‌های انسانیت‌محور بودن فرهنگ ایران سخن گفت و افزود: در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی و تالار فردوسی و در حضور بزرگان علم، ادب و دانش و فرزانگی سخن گفتن بسیار سخت است.  گهر بی‌هنر زار و خوار است و سست *** به فرهنگ باشد روان تندرست
وی در دنباله گفت: به بابک سلامتی و گروهشون باید شادباش گفت که خویشکاری‌شان که شناسه‌ی (:هویت) ملی ایرانی است را بالا بردند به به دیگران شناساندند. همه باید به این شناخت برسیم که گذشته‌مان چه بوده است، با تاریخ و فرهنگ کشورمان آشنا باشیم و به فرزندانمان بیاموزیم. فرهنگ ایران همیشه به پیش رفته و امرداد از این فرهنگ پاسداری می‌کند من این روز را به امرداد یا ن شادباش می‌گویم و یادآوری می‌کنم که همیشه پشتیبان شما هستیم.

امشب شب امردادیان است

میرجلال‌الدین کزازی، نویسنده، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر برجسته‌ی زبان و ادب پارسی سخنان خود را اینگونه آغاز کرد:  امشب شب کسانی‌ست که با همه‌ی هستی خویش به جاودانگی ایران، این سرزمین سپند اهورایی باور دارند  و می‌کوشند که ایران جاودان بماند. در سرنوشت ایران و ایرانی، جاودانگی سربلندی، پیروزمندی و ورجاوندی است. جاودانگی هنگامی به دست می‌آید که زندگی بر سرآمدگی و رسایی استوار باشد. امرداد  یا امرتات در زبان اوستایی، در معنی جاودانگی است. واپسین امشاسپندان امردادِ جاودانه است. به پاس جاودانگی اگر این ویژگی‌ها را که در نهاد ما نهفته است این خاستگاه‌های جاودانگی را به کردار درآوریم. بورزیم جاودانه خواهیم شد. ایران از همین رو است که سرزمین جاودانگی است زیرا ایرانیان می‌توانند جاودانه بشوند به سر آمدگی و بوندگی برسند.
استاد کزازی افزود: آنچه رازآشنایان ما آن‌ را مرگ در زندگی می‌نامند، مرگ به تن، مرگ آگاهانه به هست، نه مرگی که به ناچار فرا خواهد رسید. اگر ایرانی آگاهانه به خواست در خود بمیرد جاودانه خواهد شد به جان. امردادیان در پی رسایی و بوندگی هستند در مرز توان خویش. از همین رو است که آرمان‌شان جاودانگی است. نشانه‌ی آن را هم می‌بینیم برون دادن و پراکندن ۴۰۰ شماره از هفته‌نامه‌ای کاری خُرد نیست. امردادیان آنان که می‌خواهند با زندگی به جاودانگی برسند این کار را انجام داده‌اند. گروهی اندک با مایه‌ها و توانش‌هایی اندک‌تر اما باورمند به ایران و تاریخ نازش خیزش.
با این گفتار از وخشور ایران سخنانم را به فرجام می‌آورم: ایران بهترین سرزمینی است که مزدا آفریده است

به یاری خوانندگان جاودانه‌ایم

بابک سلامتی مدیر مسوول امرداد سخنانش را با سپاسی جانانه از علی دهباشی برای برگزاری این بزرگداشت آغاز کرد و گفت: از دشواری‌های کار نشر در این روزگار گفته شد اما در این راه ما تنها نیستیم و نبودیم. به راستی اگر ما و همراهان‌مان تنها بودیم نمی پاییدیم. در پایداری امرداد بی‌گمان چهار گروه همواره نقش داشتند که از آن‌ها سپاسگزاریم. نخست از خوانندگان امرداد که دکه به دکه امرداد را جستجو می‌کنند و به راستی مایه‌ی ماندگاری امرداد خوانندگان هستند. دوم از مشترکان امرداد سپاسگزارم که با نابسامانی‌های پست می‌سازند و همراه و همدل می‌مانند. سومین گروه آگهی‌دهندگان هستند آگهی دادن در نشریه‌ای مانند امرداد  کار ساده‌ای نیست اما از سویی آگهی دادن در امرداد مهر آن‌ها را در دل خوانندگان می‌اندازد و این مهر، شکوفایی در کسب و کار ارمغان دارد. گروه دیگر دهشمندان،  که نه تنها پشتوانه‌ی مالی امرداد هستند بلکه انرژی بسیاری را به ما می‌دهند. دشواری‌ها بسیار است. اگر بخواهم از ۱۹ سال ماندگاری امرداد بگویم سخن بسیار است. ما ماندیم هر بار ناامید شدیم یاری خوانندگان، درد دل آن‌ها و اعتمادی که به ما داشتند جانی دوباره گرفتیم و برپا ماندیم. بیگمانیم و امیدواریم که به یاری شما بزرگواران این راه را تا جاودان ادامه خواهیم داد.

فرهنگ ایرانی با فرهنگ زرتشتی آمیخته است

اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس با درود به فروهر پاک پیامبر اهورایی و به مردم ایران و تاریخ ایران سخنانش را آغاز کرد و گفت: از بابک سلامتی و تیم امرداد که این نشریه را برای ما جاودان نگه می‌دارند، سپاسگزارم. سخن گفتن از فرهنگ ایران در جمعی که همه متخصص و کارشناس هستند آسان نیست. بر اساس آماری که گرفته شده نخستین افتخار هر ایرانی در هر کجای دنیا که باشد ایرانی بودن است و همه ما می‌دانیم فرهنگ ایران بسیار افتخارآمیز است.
وی افزود:  فرهنگ دستورالعمل و آیین‌نامه نیست. فرهنگ ایران در بستر دانش پرورش پیدا کرده است. در ایران عزیز ما هزاران سال است ادیان گوناگون در کنار هم زندگی می‌کنند اما در کشور همسایه به راحتی سر می‌بریدند و اکنون هم می‌کنند. فرهنگ ما نخست روی انسانیت بسیار تأکید دارد و بعد به ایرانی بودن. این فرهنگ می‌گوید ما به هر چیزی که شبیه به هم هست افتخار کنیم و هر چیزی که تفاوت دارد احترام بگذاریم. فرهنگ ایرانی با فرهنگ زرتشتی در آمیخته است. من باور دارم به هیچ عنوان نمی‌توان این‌ها را از هم جدا کرد.  گروهی که در طول تاریخ این فرهنگ را  زنده نگه داشتند  با افتخار می‌گویم زرتشتیان بودند. ما خاستگاهی به غیر از ایران نداریم و می‌کوشیم تا جایی که می‌توانیم فرهنگمان را به نسل‌های بعد بسپاریم. وقتی امرداد درباره‌ی مهرگان، کاوه، آرش می‌نویسد از فرهنگ ایرانی سخن می‌گوید. در فرهنگ ما اعدام وجود ندارد وقتی کاوه فریدون ضحاک را به بند می‌کشند. جشن سده درباره‌ی جشن تمدن سخن می‌گوید آتش را پاس داشته‌ایم که مردم از این نماد تمدن بهره ببرند. ایرانیان آتش را کشف کرده و از آن پاسداری و پرستاری کردند اما برای این کار ارزشمند در طول تاریخ به زرتشتیان تهمت زدند. امرداد متعلق به زرتشتیان نیست. امرداد متعلق به همه مردم ایران است. امرداد درباره‌ی فرهنگ ایرانی سخن می‌گوید و ما جزو گروهی هستیم که سرمان را بلند می‌کنیم و به ایرانی بودن خودمان افتخار می‌کنیم.
نمایش تک‌بازیگر «آرش» با هنرنمایی فرزین طاهری و چکامه‌خوانی بانو هما ارژنگی با عنوان «یعقوب لیث» بخش‌های دیگر این بزرگداشت بود.
شب چهارصدمین شماره‌ی امرداد به کوشش علی دهباشی در خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی 26 آبان‌ماه برگزار شد.

 

1

2

3

خوشامدگویی با نقل و آیینه و گلاب به آیین زرتشتیان

خوشامدگویی با نقل و آیینه و گلاب به آیین زرتشتیان

خوشامدگویی با نقل و آیینه و گلاب به آیین زرتشتیان

6

7

31

 از راست:فرامرز پوررستمی(روزنامه‌نگار)، موبد مهربان فیروزگری، اسناد کزازی و موبد اردشیر خورشیدیان
از راست:فرامرز پوررستمی(روزنامه‌نگار)، موبد مهربان فیروزگری، اسناد کزازی و موبد اردشیر خورشیدیان

9

علی دهباشی مدیر مسوول مجله‌ی بخارا
علی دهباشی مدیر مسوول مجله‌ی بخارا

48

11

32

12

47

33

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

14

15

از راست: دکتر محمدعلی دادخواه
از راست: دکتر محمدعلی دادخواه

استاد میرجلال‌الدین کزازی
استاد میرجلال‌الدین کزازی

18

فرزین طاهری و اجرای نمایش آرش
فرزین طاهری و اجرای نمایش آرش

20

44

21

22

بانو هما ارژنگی چکامه‌سرای میهنی
بانو هما ارژنگی چکامه‌سرای میهنی

 

45

بابک سلامتی مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی امرداد
بابک سلامتی مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی امرداد

اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس
اسفندیار اختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس

46

27

28

29

30

فرتور از مژده شهریار است.

1986

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

9 پاسخ

 1. به امید پایداری و جاودانگی هفته‌نامه امرداد

 2. به امید پایداری و جاودانگی هفته‌نامه امرداد

 3. سلام .
  آقای سلامتیان به شما و تمام تیم امرداد تبریک عرض می کنیم و برای شما موفقیت روز افزون و تداوم آرزومندیم . واقعا نشریه جالب و آموزنده ای دارید و من از مطالعه اون لذت مبیرم

 4. سلام .
  آقای سلامتیان به شما و تمام تیم امرداد تبریک عرض می کنیم و برای شما موفقیت روز افزون و تداوم آرزومندیم . واقعا نشریه جالب و آموزنده ای دارید و من از مطالعه اون لذت مبیرم

 5. شادباش فراوان پیشگاه خوانندگان امرداد، دهشمندان، آگهی دهندگان و دست اندر کاران هفته نامه امرداد به ویژه فرزانه بابک سلامتی که دست به دست هم امرداد را تا چهارسد شماره پیش بردند.
  بیگمان این شادکامی در راستای تلاش وکوشش همه بوده است به ویژه شکیبایی، گذشت وپایداری خانواده امرداد که با نارسایی ها،کمبودها و نامهربانی ها، دست از کوشش برنداشته و هرچند فروغ چراغشان نیز گاهی به کورسویی دگرگون شده است ! ولی به دنبال روزنه های روشنایی اهورایی امیدواربوده اند. دست روی دست نگذاشتند بلکه دست در دست هم داده وبا نبودن ها وکاستی ها خم به ابرو نیاورده اند وبا چهره ای گشاده به فردایی بهتر تا جاودانگی و پایداری ِ امرداد پیش رفته اند. گام هایتان استوار تا بهروزی وسرافرازی.

 6. شادباش فراوان پیشگاه خوانندگان امرداد، دهشمندان، آگهی دهندگان و دست اندر کاران هفته نامه امرداد به ویژه فرزانه بابک سلامتی که دست به دست هم امرداد را تا چهارسد شماره پیش بردند.
  بیگمان این شادکامی در راستای تلاش وکوشش همه بوده است به ویژه شکیبایی، گذشت وپایداری خانواده امرداد که با نارسایی ها،کمبودها و نامهربانی ها، دست از کوشش برنداشته و هرچند فروغ چراغشان نیز گاهی به کورسویی دگرگون شده است ! ولی به دنبال روزنه های روشنایی اهورایی امیدواربوده اند. دست روی دست نگذاشتند بلکه دست در دست هم داده وبا نبودن ها وکاستی ها خم به ابرو نیاورده اند وبا چهره ای گشاده به فردایی بهتر تا جاودانگی و پایداری ِ امرداد پیش رفته اند. گام هایتان استوار تا بهروزی وسرافرازی.

 7. درود برهمه سروران ودوستداران امرداد
  همت والای فرهیخته و مهربان علی ده باشی را میستاییم وبرایش آرزوی دیرزیوی ، تن درست زیوی و به کامه زیوی داریم که همایش بزرگداشت فروغ امرداد در چهارصدمین شماره انتشار اش را در تالار فردوسی خانه اندیشمندان برپا داشتند تا دانشمند بزرگ درسرزمین سپند اهورایی ، ایران ، استاد میر جلا ل الدین کزازی معنی امرداد را یکبار دیگربگوش جهانیان برسانند و بهدینان ما بیدار شوند هازمانی استوار میماند که اعلام شود زنده و فعال است .
  دوهفته نامه امرداد به مدیریت بابک سلامتی و یاری همکارانش تا کنون این روشنایی رانگه داشته اند که از آنان سپاسگزاریم و برایشان پیروزی آرزو داریم
  . باشد که نام سخنرانان این شب فراموش ناشدنی (بهدینان) در زمره یاری رسانان نشریه امرداد باشیم . ایدون باد

 8. سپاس بسیار از امرداد و امردادیان پرتلاش و سختکوش، پاینده بلشید

 9. درود بر سرور گرامی سلامتی . شادباش به همه ایرانیان . تندرست و پیروز باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-29