تارنمای خبری امرداد
مرور رده

مردم

شب چله‌تان سرخِ سرخ، به سرخی خورشید

چله، شبی که روشنایی را نوید می‌دهد

خرمالو، انار یا هندوانه فرقی نمی‌کند همه یا یکی، تنها کافی است سرخ باشد سرخِ سرخ به سرخی خورشید. یکی دو روز است که رنگ…
از سوی امرداد به خجستگی جشن‌های چهارگانه دیگان

جشنواره‌ی نماواهای طنز برگزار می‌شود

امرداد به خجستگی جشن‌های چهارگانه دیگان جشنواره‌ی نماواهای طنز را در چهار  روز  (روزهای جشن دیگان) برگزار می‌کند.…

غم زاینده‌رود

چکامه‌ای غمناک در اندوه خشک شدن زنده‌رود همیشه زاینده‌ی ایران، که این روزها با لب‌هایی ترک‌خورده و خشک چشم‌براه زایشی…