لوگو امرداد

مردم

آیین‌های بومی ایران (6)

هر ساله در کنار درخت 2500 ساله‌ی اُروس و سایه‌گاه دل‌نشین آن‌، آیین و جشنی در دیباج برگزار می‌شود که ریشه‌هایی چندین ...

در آستانه‌ی نوروز گشایش یافت:

نمایشگاه عکس «رویش»، در آستانه‌ی بهار و رویش طبیعت، به پیشنهاد و کوشش مترو مشهد، گشایش یافت. این نمایشگاه دربرگیرنده‌...

آیین‌های بومی ایران (5)

زمانی که خشکسالی همه‌جا را فرامی‌گیرد، تیشتر، ایزد نگاهبان باران، به نبرد با اپوش، دیو خشکسالی، می‌رود و آن دیو سهمگی...

نوروز در فرهنگ ایرانی همواره پیام‌آور شادی‌ست. ایرانیان به آیین پیشینیان با آغاز اسفندماه جنب‌و‌جوشی شادمانه می‌گیرند...

در امرداد 466 بخوانید:

دخترک خیره به ویترین فروشگاه چشم دوخته بود و خود را در آن لباس زیبا می‌‌پنداشت. صدای پدر را شنید برای اینکه اشک حسرت ...

آیین‌های بومی ایران (4)

نوروز ایرانی، جلوه‌های بسیاری دارد و در هر گوشه‌ای از سرزمین پهناور ما نام‌ونشان خود را برجای گذاشته و بخشی جدایی‌ناپ...

آیین‌های بومی ایران (3)

برخی از آیین‌های ایرانی گاه ویژه‌ی زنان هستند و مردها در آن راهی ندارند. یکی از آن آیین‌ها و رفتارهای گروهی زنانه، جش...

آیین‌های بومی ایران (2)

جشن پیوند و زناشویی، همواره همراه با آیین‌هایی بوده است تا شادی‌ها افزون شود و پیمان زن‌ومرد استوارتر گردد. در میان ق...

آیین‌های بومی ایران (1)

یکی از نشانه‌های شُکوه‌ جشن‌های بومی و آیینی ایران را باید در نیم‌ور دید؛ جایی که در آن جشن چندهزارساله‌ی «بیل‌گردانی...

آیین‌های بومی ایران (پیش‌درآمد)

ایران سرزمینی با تاریخی کهن و آیین‌های بسیار است. آیین‌هایی ریشه‌گرفته از فرهنگ دیرسال ایرانی که سرشار از نشانه‌ها و ...

بارگذاری نوشتار بیشتر