لوگو امرداد

مردم

کاروانسراهای تاریخی ایران ((10)

بروجردی‌ها به بازار تاریخی شهرشان «راسا» می‌گویند. راسا همان راسته است. راسته خط مستقیمی است که دکان‌های بازار در دو ...

بازارهای تاریخی ایران (9)

بازارهای سنتی و تاریخی ایران، تنها جایی برای دادوستدها و بهره‌وری‌های بازرگانی نبودند، محلی برای پیوستگی فرهنگی و همب...

بازارهای تاریخی ایران (8)

با بازسازی‌هایی که در سال‌های گذشته در بازار عودلاجان تهران شده است، دیری‌ست که آن‌جا گردشگاهی برای کسانی است که راه‌...

بازارهای تاریخی ایران (7)

از آنچه در سده‌های گذشته در شهر بوشهر ساخته شد و بازاری بزرگ و تماشایی بود، اکنون نشانه‌های چندانی به‌جا نمانده است. ...

بازارهای تاریخی ایران (6)

در هنر مهرازی، سازه‌ای که مرکزیت ندارد و گسترش آن‌ها بسته نیست، سازه‌ی شطرنجی نامیده می‌شود. یک نمونه‌ی ارزشمند از ای...

بازارهای تاریخی ایران (5)

شیراز، در زمان پادشاهی زندیه، در اوج شکوفایی بود و پایتخت آن خاندان فرمانروا شناخته می‌شد. کریم‌خان زند این شهر را دو...

بازارهای تاریخی ایران (4)

یکی از دست‌نخورده‌ترین بازارهای تاریخی ایران، قیصریه‌ی اصفهان است. این بازار کم‌وبیش به همان‌گونه که در سده‌های پیشین...

بازارهای تاریخی ایران (3)

هزارسال است که بازار تبریز، با راسته‌ها و بخش‌های بسیارش، اقتصاد آن شهر تاریخی را در دست دارد. آنجا بزرگترین بازار سر...

حماسه‌ی سوم شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی، سالروز ایستادگی و جانفشانی سه سرباز ایرانی دربرابر ارتش متجاوز شوروی، به عنوان «روز ...

بازارهای تاریخی ایران (2)

بازار تاریخی کاشان، با دیرینگی‌ای هفتصدساله، سرایی نیست که تنها در چشم ایرانیان زیبا و باشکوه آمده باشد. همه‌ی مسافرا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد