تارنمای خبری امرداد
مرور رده

تاریخ

در امرداد ۴۴۸ چاپ شده است:

تاراج میراث ملی

شهر باستانی شوش که از کهن‌ترین شهرهای جهان و گهواره‌ی تمدن باستانی و شگفت‌انگیز ایلام به شمار می‌رود، همواره دستخوشِ…
در امرداد 446 چاپ شده است

سمرقند و بخارا، رویاروی هم

با برافتادن طاهریان، بسیاری از بخش‌های خراسان و فرارود  دچار هرج‌ومرج و تنش‌های فراوان شد که نبود فرمانروایی مرکزی از…

بی‌مهری با فرهنگ خویشتن

روز  چهارشنبه بیست‌و یکم مهرماه، رییس‌جمهور در سفر استانی خود به استان فارس به هنگام بازدید از آثار تاریخی تخت‌جمشید چند…