تارنمای خبری امرداد
مرور رده

رویداد

امرداد 448 چاپ شد

هشدار برای تمدن ایران

شماره‌ی  448 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «هشدار برای تمدن ایران» پیرامون خطرهایی که تمدن هزاران‌ساله‌ی ایران را در…