تارنمای خبری امرداد
مرور رده

رویداد

از سوی نشریه بین‌المللی-تخصصی 2A

شوشتر؛ شهرکامل ایران نام گرفت

در نخستین رویداد گزینش شهر کامل ایران که از سوی نشریه بین‌المللی ـ تخصصی 2A برگزار شد، شهر شوشتر در کنار یزد و ماسوله…
در امرداد 446 چاپ شده است

بافق؛ رویش سبز زندگی

ارزش کویر را آن‌هایی می‌دانند که در آن سوی چهره‌ی تب‌دار آن نیرویی از بالندگی و زندگی می‌یابند و با کار و کوشش به زندگی…
در امرداد 446 چاپ شده است

سمرقند و بخارا، رویاروی هم

با برافتادن طاهریان، بسیاری از بخش‌های خراسان و فرارود  دچار هرج‌ومرج و تنش‌های فراوان شد که نبود فرمانروایی مرکزی از…
در امرداد 446 چاپ شده است

ارجمندی آب در باور ایرانیان

داریوش بزرگ هخامنشی در سال ۵۲۰ پیش از میلاد در سنگ‌نبشته‌ی تخت‌جمشید از خداوند می‌خواهد کشورش را از گزند سپاه‌ دشمن،…