لوگو امرداد

رویداد

پایه‌ستونی دو هزار و اَندی ساله در یکی از دشت‌های شهر نورآبادِ مَمَسنی، سال‌های سال است به حال خود رها شده و در تیررَ...

در امرداد 466 بخوانید:

گردشگری یکی از آرمان‌هایی است که افراد در زندگی خود دنبال می‌کنند، از همین رو شهرها و کشورهای جهان می‌کوشند گیرایی‌ها...

آثار تاریخی ما و فراز و فرود نگاهبانی از آن‌ها

سرزمین کهن ما ایران، گستره‌ای پهناور از تاریخ و یادمان‌های دیرینه است. هر گوشه از این خاک آکنده از یادبود‌هایی است که...

در آستانه‌ی نوروز گشایش یافت:

نمایشگاه عکس «رویش»، در آستانه‌ی بهار و رویش طبیعت، به پیشنهاد و کوشش مترو مشهد، گشایش یافت. این نمایشگاه دربرگیرنده‌...

هفته‌‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد، کارمند اداری حسابداری با حقوق و بیمه استخدام می‌کند. همکیشانی که به امورحسابداری آشن...

در امرداد 466 آمده است:

زنده‌یاد سیدحسین ارژنگی (1342-1260) که با پاژنام «میرمصور» خوانده می‌شود، برادر بزرگ‌تر استاد روان‌شاد رسام ارژنگی1 ا...

در امرداد 466 آمده است:

داستان دلدادگی انسان‌ها در تاریخ آدمی، آغازی نیکو داشته، اما پایانی نانوشته دارد و تا انسان خاکی در این پهن‌دشتِ گیتی...

در امرداد 466 بخوانید:

دخترک خیره به ویترین فروشگاه چشم دوخته بود و خود را در آن لباس زیبا می‌‌پنداشت. صدای پدر را شنید برای اینکه اشک حسرت ...

در امرداد 466 بخوانید:

سرزمین کهن ما ایران، گستره‌ای پهناور از میراث تاریخی و فرهنگی است. هر گوشه از این خاک آکنده از یادبود‌هایی است که با ...

امرداد 466 همراه با ویژه‌نامه‌ی نوروزی چاپ شد:

واپسین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی امرداد در سال 1401 خورشیدی (شماره‌ی 466) در هشت رویه، همراه‌ با 64 رویه ویژه‌نامه‌ی نوروزی...

بارگذاری نوشتار بیشتر