تارنمای خبری امرداد
مرور رده

رویداد

برای نهمین‌بار در محور عباس‌آباد-میامی

تصادف جان یوز جوان را گرفت

تصادف با خودروهای گذری (:عبوری) در محور عباس آباد-میامی، یک یوزپلنگ جوان یک یوزپلنگ آسیایی جوان را به کام مرگ کشید. این…
در امرداد 458 چاپ شده است:

داستان ماندگاری ایران

نگاهبان گیاهان و افزاینده‌ی سرسبزی و خرمی در جهان است، گرسنگی و خشکی دشمن اوست. یکی از سه امشاسپند بانو و ششمین ویژگی…
در امرداد 458 چاپ شده است:

چه نهادی مسوول است؟!

چندی پیش در تارنمای امرداد فرتورهایی از یک آرامگاه ناشناخته‌ی ایرانی در کشور ترکیه، انتشار یافت و گفت‌وگوهایی را…