تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

آبشار گیسو

آبشارهای ایران (28)

آبشار گیسو؛ جاری و شورانگیز

آبشارهای زیست‌بوم ایران همان‌هایی نیستند که نام آن‌ها بارها بُرده می‌شود و در نزد گردشگران شناخته شده هستند. گاه نیز به…