لوگو امرداد

آرامگاه تفت

بخش‌های آسیب‌دیده آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع یزد ناشی از سیل امردادماه، با یاری همکیشان بازسازی شد. بر اثر بارندگی ...

 بارندگی شدید آدینه هفتم امرداد ماه ۱۴۰۱ به آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع آسیب‌هایی وارد کرده و انجمن زرتشتیان تفت خوا...

بارگذاری نوشتار بیشتر