لوگو امرداد

بازسازی دیوار آرامگاه زرتشتیان تفت با یاری نیک‌اندیشان

بخش‌های آسیب‌دیده آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع یزد ناشی از سیل امردادماه، با یاری همکیشان بازسازی شد.
بر اثر بارندگی هفته نخست امردادماه 1401 بخشی از دیوار آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع یزد فروریخت. در پی دعوت انجمن زرتشتیان تفت و توابع از نیک‌اندیشان برای بازسازی دیوار آرامگاه، با همیاری دهشمندان دیوار فروریخته به عرض 150 متر بازسازی شد و کارهای عمرانی مانند ساخت و نصب در ورودی آرامگاه به عرض ۴ متر، ایجاد سیل‌بند اطراف آرامگاه، بازسازی بخش‌های فرسوده شده در این چند ساله، بازسازی و عایق پشت‌بام منبع آب آرامگاه….. انجام گرفت.
انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد، نام دهشمندانی که با نیک‌اندیشی خود این انجمن را برای بازسازی دیوار آرامگاه زرتشتیان تفت و توابع یاری نمودند، به آگاهی رساند:
-سرکار خانم مروارید ظهرابیان بنامگانه سیروس ظهرابیان مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای بهمن راد مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای اردشیر ارجمند مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای کیخسرو راد،سرکار خانم میترا و آناهیتا راد مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-سرکار خانم هما بهرامشاهی بنامگانه وفادار خداداد بهرامشاهی، پریدخت بهمرد جوانمردی و خداداد بهرامشاهی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال
-سر کار خانم آرمیتا بهرام جمشیدی مبلغ ۱،۰۰۰.۰۰۰ریال
-جناب آقای نامدار ظهرابیان مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
-جناب آقای کورش بزرگی مبلغ ۵،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای پیمان کرمانیان بنامگامه شاپور کرمانیان مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰۰ریال
-سرکار خانم مینا ایرن مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-سرکار خانم دالی بهمنی مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای سهراب جمشیدیان مبلغ   ۳،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای روئیتن سرخابی مبلغ  ۵،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای بهروز تیراندازی بنامگامه مادرشان مبلغ  ۵،۰۰۰.۰۰۰ ریال
جناب آقای بهرام شهریاری بنامگامه برادرشان افلاطون شهریاری مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
-جناب آقای آرش چشمه‌ای مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای خدابخش معاونت مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ریال
-جناب آقای منوچهر و هوشنگ نوشیروانی مبلغ ۲،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای بهروز کیانی مبلغ ۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای خداداد تیراندازی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
-جناب آقای بهرام آریانفر مبلغ ۵،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای آزادمهر آریانفر ۱۵.۰۰۰.۰۰۰۰ریال
-جناب آقای ایرج سلامتی بنامگامه پدر و مادرشان مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال
-جناب آقای فرامرز شاهویر بنامگامه روانشادان هما شاهویر و ارباب وفادار تفتی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ریال
-سرکار خانم ایران نمیرانیان مبلغ ۲،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای سیروس فرهی‌فر مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-بنامگامه اردشیر جمشیدیان مبلغ ۱،۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای فلامرز کیانی بنامگامه روانشاد مهندس کامران کیانی مبلغ  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای هرمز وفاداری بنامگامه روانشاد فیروزه خدامراد سعادت و خدامراد اردشیر وفاداری مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای اردشیر بهمنی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای بابک خسروی مبلغ ۵،۰۰۰.۰۰۰ ریال
جناب آقای خدامراد ظهرابیان مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-خانواده اردشیری چم مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-سرکار خانم مهین بانو کیانپور بنامگامه همسرشان فرخ بهمنی مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-همسر روانشاد بهمن مهربان کیانپور یزدی مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای پرویز خنیده بنامگامه پدرشان فریدون خنیده مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-بنامگامه روانشاد کیخسرو بزرگ مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای ارسطو هنرکار مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال
-خانواده آریایی مبلغ  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-نیک اندیش محترم مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای فرزاد بهبودی بنامگامه پوران جهانگیر بهبودی مبلغ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
-جناب آقای شهرام فرهادیان بنامگامه پدر مادر و برادرشان مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

فرتورها رسیده است.

تفت 7 تفت 6 تفت 5 تفت 4 تفت 3تفت 1فرتورها رسیده است.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-07