لوگو امرداد

آیین شاباش

همزمان با خجسته جشن زادروز اشوزرتشت، آیین «شاباش» در درِمهر کسنویه برگزار شد. آیین شاباش از آیین‌هایی است که زرتشتیان...

همزمان با گرامیداشت زادروز اشوزرتشت، آیین «شاباش» در درِمهر قاسم‌آباد برگزار شد. یک‌شنبه ششم فروردین‌ماه 1402 خورشیدی...

در پی فراگیری کووید-19

آیین دیرین شاباش با پیامد فراگیری کووید-19 امسال در روستای زرتشتی‌نشین اله‌اباد برگزار نمی‌شود. انجمن زرتشتیان اله‌آب...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد