لوگو امرداد

آیین واج یشت

آیین واج‌‌یشت ایاثرم‌گاه، به پیشواز چهارمین چهره گهنبار با گردهمایی آیینی همکیشان در آتشکده تهران برگزار شد. زرتشتیان...

آیین واج‌یشت پیشواز گهنبار چهره ایاثرم‌گاه با باشندگی همکیشان در آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. این آیین با یسناخوانی م...

انجمن زرتشتیان یزد از برگزاری آیین واج‌یشت چهره ایاثرم گاه بامداد پنجشنبه 20 مهرماه در آتشکده ورهرام خبر داد. آیین وا...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره ایاثرم گاه، بامداد پنجشنبه 20 مهرماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن موبدان ...

کهن‌ آیین واج‌یشت گهنبار پایان تابستان بامداد 21 شهریورماه در فضای باز آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. واج‌‌یشت گهنبار ی...

 آیین واج‌یشت دومین گهنبار سال در فضای باز آتشکده ورهرام برگزار شد. آیین واج‌یشت با یسناخوانی موبد مهراب وحیدی از نیم...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم گاه، بامداد پنجشنبه هشتم تیرماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن موب...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه در آتشکده ورهرام یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد برگزار می‌ش...

 انجمن زرتشتیان یزد آیین واج‌یشت گهنبار چهره‌ی میدیوزرم گاه را در آتشکده ورهرام برگزار کرد. نخستین آیین واج‌یشت د...

گزارش تصویری

آتشکده تهران در آیین واج‌یشت بامداد آغاز چهره میدیوزرم گاه، میزبان دادودهش و هم‌افزایی زرتشتیان بود. آیین یسناخوانی ن...

بارگذاری نوشتار بیشتر