لوگو امرداد

آیین واج یشت

کهن‌ آیین واج‌یشت گهنبار پایان تابستان بامداد 21 شهریورماه در فضای باز آتشکده ورهرام یزد برگزار شد. واج‌‌یشت گهنبار ی...

 آیین واج‌یشت دومین گهنبار سال در فضای باز آتشکده ورهرام برگزار شد. آیین واج‌یشت با یسناخوانی موبد مهراب وحیدی از نیم...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم گاه، بامداد پنجشنبه هشتم تیرماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن موب...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه در آتشکده ورهرام یزد با همکاری انجمن موبدان و موبدیاران تهران و یزد برگزار می‌ش...

 انجمن زرتشتیان یزد آیین واج‌یشت گهنبار چهره‌ی میدیوزرم گاه را در آتشکده ورهرام برگزار کرد. نخستین آیین واج‌یشت د...

گزارش تصویری

آتشکده تهران در آیین واج‌یشت بامداد آغاز چهره میدیوزرم گاه، میزبان دادودهش و هم‌افزایی زرتشتیان بود. آیین یسناخوانی ن...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوزرم گاه، بامداد یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن...

سپیده‌دم دهم اردیبهشت‌ماه، زرتشتیان یزد به پیشواز نخستین گهنبار سال 1402، چهره‌ی میدیازرم گاه می‌روند. آیین واج‌یشت گ...

آیین واج یشت واپسین گهنبار سال، چهره هَمَس‌پَت میدیم گاه با باشندگی پرشمار همکیشان در آتشکده تهران برگزار شد. واج‌یشت...

 آیین واج‌‌یشت چهره‌ی همس پت میدیم گاه،گهنبار پایان سال سپیده‌دم 25 اسفندماه در آتشکده تهران برگزار می‌شود. پیرو آگاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد