لوگو امرداد

اردشیر همتی

مراسم سال‌گرد درگذشت ارباب اردشیر همتی آدینه 24 شهریورماه 1396 از ساعت 17 در آتشکده کرمان برگزار شد. اوستاخوانی ...

گزارش تصویری

بامداد آدینه ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ خورشیدی پیکارهای تخته نرد جایزه بزرگ باشگاه اردشیرهمتی با شرکت ۳۰ تن در سالن ب...

یاد فرنشین(:رییس) موسسه‌ی خیریه‌ی اردشیر همتی کرمان گرامی داشته شد. آیین پرسه‌ی شادروان سیروس شهریار ر...

بیست و ششمین سالگرد درگذشت روانشاد ارباب اردشیر همتی، از ساعت ۱۷ چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۵ خورشیدی با باشندگی شماری...

آِیین سالگرد درگذشت روانشاد اردشیر همتی، نیک‌اندیش هازمان زرتشتی روز چهارشنبه، 24 شهریورماه 1395 خورشیدی برگزار ...

بارگذاری نوشتار بیشتر