لوگو امرداد

اردو

انجمن یانش‌وران مانتره در تازه‌ترین آگاهی‌نامه‌ی خود از لغو برگزاری چهاردهمین اردوی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور خبر ...

 سیزدهمین دوره‌ی اردو‌ی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور که به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره و همک...

گزارش تصویری از

سیزدهمین دوره‌ی اردو‌ی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره و همکاری انجمن...

گزارش تصویری

سیزدهمین دوره‌ی اردو‌ی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره و همکاری انجمن...

چهلمین اردوی دانش‌آموزی کانون دانشجویان زرتشتی در حالی از هفته‌ی آینده آغاز می‌شود که آیین گهنبارخوانی...

اردوی دانش‌آموزان کشوریِ پایه‌ی نهم از 14 تا 17 شهریورماه در کرمان برگزار شد. دانش‌آموزان پایه‌ی ...

هم‌زمان با اردوی دانش‌آموزی

همایشگاه مارکار تهران‌پارس به‌ شوند(:دلیل) برگزاری اردوی دانش‌آموزان زرتشتی تا دوشنبه‌ی &zwn...

اردوی کانون دانشجویان زرتشتی از 22 تا 29 امردادماه برگزار خواهد شد و از نهم اردیبهشت‌ماه نام‌نویسی‌های...

بارگذاری نوشتار بیشتر