لوگو امرداد

اسکندر مقدونی

تورج دریایی: کوشیدم دیدگاه ایرانیان را در نظر بگیرم

پخش سریال اسکندر مقدونی (اسکندر؛ آفریدن یک خدا) از 11 بهمن‌ماه (31 ژانویه)  در بستر (پلتفرم) نتفلیکس آغاز شد. سریال 6...

کانون ایران بزرگ فرهنگسرای ابن سینا، نشستی را در پیوند با داستان اسکندر در تاریخ‌نگاری ایرانیان برگزار کرد. در ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر