لوگو امرداد

اسکندر مقدونی

کانون ایران بزرگ فرهنگسرای ابن سینا، نشستی را در پیوند با داستان اسکندر در تاریخ‌نگاری ایرانیان برگزار کرد. در ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر