لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان حسن آباد

به فرخندگی زادروز اَشو زرتشت مهراسپنتمان، آیین جشن‌خوانی و شاباش در تالار خدارحم حسن‌آباد میبد برگزار شد. آیین جشن‌خو...

با یاری دهشمندان در زمین‌های جنوبی «درمهر» زرتشتیان حسن‌آباد که پیشتر درختان آن در پی ریزش دیوار خشک شده بودند، نهالی...

آیین مهر ایزد، داد و دهش به یاد نیاکان و درگذشتگان در روستای زرتشتی‌نشین حسن‌آباد یزد برگزار شد. در جشن مهر ایزد، از ...

زرتشتیان حسن‌آباد با افروختن فروزنده آتش سده، این کهن آیین به جا مانده از نیکانمان را برای آیندگان ایران‌زمین به یاد ...

بارگذاری نوشتار بیشتر