لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان قاسم آباد

آیین شاباش در برمهر قاسم آباد (چهل چراغ)، نیمروز خورداد از ماه فروردین با باشندگی همکیشان برگزار شد. آیین شاباش از آی...

 تالار ماهیار اردشیر قاسم‌آباد یزد میزبان جشن زایش و به پیامبری رسیدن اشو زرتشت در ششم فروردین‌ماه 1403 بود. جوانان ز...

 آیین آتش بام یا «تَشُ بوم»، سپیده‌دم اورمزد و فروردین‌ماه با آتش‌افروزی بر روی بام خانه‌های زرتشتیان قاسم‌آباد برگزا...

آیین گهنبارخوانی شب وَه در واپسین شب سال، با هماهنگی انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد برگزار شد. آیین گهنبار در شامگاه سه‌شنب...

گرامیداشت جشن سده با هماهنگی انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد و همازوری همکیشان در تالار استاد ماهیار اردشیر برگزار شد. آیین ...

آیین گهنبارخوانی به نامگانه‌ی هماروانان در نخستین روز چهره گهنبار میدیاریم گاه در تالار استاد ماهیار اردشیر قاسم‌آباد...

انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد یادروز درگذشت بزرگ پیام‌آور راستی به روز (خور) خیر ایزد و دی‌ماه گرامی داشت. به مناسبت سالرو...

 خجسته جشن آذرگان، آدینه سوم آذرماه 1402 در تالار استاد ماهیار اردشیر قاسم‌آباد برگزار شد. جشن از ساعت 18:30 با آیین ...

همزمان با گرامیداشت زادروز اشوزرتشت، آیین «شاباش» در درِمهر قاسم‌آباد برگزار شد. یک‌شنبه ششم فروردین‌ماه 1402 خورشیدی...

جوانان زرتشتی محله قاسم‌آباد با پشتیبانی انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد، فرخنده زادروز اشوزرتشت را در روز خورداد به گاه ششم...

بارگذاری نوشتار بیشتر