لوگو امرداد

انجمن زرتشتیان نصرت آباد

در پی فرسودگی لوله‌ی گاز و نشت گاز، آشپزخانه قدیمی درمهر نصرت‌آباد دچار آتش‌سوزی شد. به گزارش انجمن زرتشتیان نصرت‌آبا...

آیین‌گهنبارخوانی دومین گهنبار سال در دومین روز از چهره به روال هرسال با نیک‌اندیشی خانواده روانشاد سیمین‌دخت نمیرانیا...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد آیین گهنبار میانه‌ی بهار را به یاد هماروانان با همازوری همکیشان برگزار کرد. آیین گهنبارخوانی...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد فرخنده زادروز اشوزرتشت مهر اسپنتمان و به پیامبری‌رسیدن آن وخشور آریایی را با باشندگی همکیشان...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد آیین گهنبار پایان سال را به یاد هماروانان با همازوری همکیشان برگزار کرد. آیین آفرینگان‌خوانی...

 انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد با یاری همکیشان به پاکیزه‌سازی آتشکده همازور شدند. همه ساله، پیش از فرارسیدن سال نو به تمیز...

انتخابات هیات‌مدیره‌ی گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد، آدینه 12 اسفندماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد، آیین سده، کهن یادگار نیاکانمان را گرامی داشت. آیین سده، جشن پیدایش آتش در نصرت آباد با باشن...

نام‌نویسی نامزدهای انتخابات گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد از هشتم بهمن‌ماه به مدت دو هفته ادامه می‌یابد. برپ...

با برگزاری مجمع همگانی، هیات نظارت گردش دوازدهم انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد و بازرس این انجمن گزینش شد. به گزارش انجمن ز...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد