لوگو امرداد

اهواز

بزرگداشت موبد مهربان فیروزگری جشن شهریورگان 1401

با درود به موبد بزرگوار و فرهیخته جناب آقای مهربان فیروزگری و باشندگان گرامی شادمان هستم که از سوی جامعه‌ی زرتشتیان ا...

شنبه سی و یکم شهریورماه 1397 خورشیدی، گروهی از هم‌میهنان‌مان درشهر اهواز از چند سو هدف گلوله‌ی دشمنان ...

جشن مهرگان، آدینه نهم مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی در شهر زرتشتی‌نشین اهواز گرامی داشته شد. گات‌هاخوانی این برنامه ب...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد