لوگو امرداد

ایراندخت

نتیجه‌ی قرعه‌کشی فوتسال ایراندخت و نخستین پیکارهای ششمین دوره از پیکارهای فوتسال ایراندخت مشخص شد. امروز آد...

آیین نامه و فرم شرکت‌کنندگان پیکارهای فوتسال بانوان یزد منتشر شد. انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد یزد، آیین‌ن...

نتیجه‌ی قرعه‌کشی پیکارهای فوتسال بانوان ایراندخت مشخص شد. «ایران‌شید» از تهران، «ساز...

پیکارهای فوتسال ایراندخت در راه است

همزمان با نزدیک شدن به واپسین زمان برای نام‌نویسی، چگونگی نام‌نویسی در پیکارهای فوتسال بانوان جام ایراندخت ...

بارگذاری نوشتار بیشتر