لوگو امرداد

باهومتا

دکتر فرزانه گشتاسب سخنران این دوره‌ی وبینار «با هومتا» با عنوان «مشترکات دینی، دیدگاه یک زرتشتی» است. این وبینار ماه...

موضوع وبینار جهانی با هومتا؛

وبینار جهانی با هومتا Ba_Humata  در نشست یکشنبه 16 امرداد ماه برابر با هفتم آگوست سال ۲۰۲۲  موضوعی را  همسو با اندیشه...

وبینار جهانی با هومتا Ba_Humata در نشستی که 19 تیرماه برابر با 10 جولای برگزار می‌کند از همه دعوت کرده تا در این وبین...

سخنرانی موبدیار سرور تاراپوروالا در وبینار جهانی «با هومتا»

سخنرانی موبدیار سرور تاراپوروالا، پژوهشگر دین و فرهنگ از ایران با عنوان «زرتشتیان و آینده» در وبینار جهانی «با هومتا»...

پنجمین وبینار جهانی ماهیانه با هومتا Ba_Humata برپایه‌ی افزایش آگاهی از آموزه‌های اشو زرتشت و رسیدن به خرسندی راستین ...

سری وبینار جهانی با عنوان Ba Humata در زمینه‌ی تاثیر اندیشه‌ی نیک بر منش زندگی و یگانگی با پروردگار برپایه‌ی ارزش‌های...

بارگذاری نوشتار بیشتر