لوگو امرداد

بزرگداشت فردوسی

همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، گروه موسیقی فیوژن شهپر، با آیین شهپرنامه در برج آزادی به اجرای موسیقی می‌پردازد. گروه...

دکتر فرزانه گشتاسب همراه با استادانی دیگر در نشست تخصصی بزرگداشت شاعر نامی ایران فردوسی به میزبانی پژوهشگاه علوم انسا...

گزارش تصویری

آیین بزرگداشت فردوسی، حماسه‌سرای پارسی با سخنرانی دکتر مهربان پولادی به همراه رونمایی از نسخ باارزش شاهنامه، در موزه ...

در موزه اسناد و نسخ خطی یزد برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت فردوسی، حماسه‌سرای پارسی با سخنرانی دکتر مهربان پولادی به همراه رونمایی از نسخ باارزش شاهنامه، دوشنبه 2...

از سوی پژوهشکده‌ی تاریخِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد:

پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سلسله نشست‌ها و نمایشگاه مجازی در قالب مشارکت در برنامه‌ه...

با پیشکش به استاد جلال خالقی‌مطلق

آیین گرامی‌داشت یادروز فردوسی بزرگ با عنوان «شهپرنامه»، با پیشکش به استاد جلال خالقی‌مطلق، شاهنامه‌شناس و شاهنامه‌پژو...

جامعه زرتشتیان بریتیش کلمبیا ZSBC کانادا جشنواره فردوسی، شاعر بزرگ ایران را به شیوه مجازی برگزار می‌کند. جشن هزارویکم...

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا بزرگداشت حماسه‌سرای بزرگ فردوسی را به روش زوم برگزار کرد. برنامه بزرگداشت فردوسی فرزانه‌ی توس...

دکتر فرزانه گشتاسب، نویسنده و پژوهشگر زرتشتی در وبینار «میراث مزدایی در شاهنامه» به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی به سخن...

بزرگداشت فردوسی، بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ایران و سراینده شاهنامه در اینستاگرام پویندگان راه اشا در قالب آیین مجازی، برخط...

بارگذاری نوشتار بیشتر