لوگو امرداد

تالار یگانگی

آیین جشن‌خوانی درگذشت اشوزرتشت، یگانه وخشور ایرانی، خور ایزد از ماه دی در تالار یگانگی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ...

با همکاری انجمن‌های زرتشتیان یزد؛

تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای مقابله با سویه «اومیکرون»، با همکاری شماری از انجمن‌های زرتشتیان شهر یزد، پنجم دی‌ماه ...

بارگذاری نوشتار بیشتر